Gre

Prosiect Isadeiledd Gwyrdd – Lansiad Swyddogol ym Mhartneriaeth Parc Caia

Bydd digonedd yn mynd ymlaen ar ddydd Sadwrn, 28 Mawrth ym Mhartneriaeth Parc Caia pan fydd y prosiect Isadeiledd Gwyrdd yn cael ei lansio’n swyddogol. Mae gweithgareddau yn...
Earth Hour

Awr Ddaear 2020 – helpwch ni i ymateb i’r argyfwng hinsawdd

Unwaith eto byddwn yn ymuno ag Awr Ddaear ac yn gofyn i’n staff, busnesau a thrigolion i ddiffodd yr holl oleuadau am 8.30pm ar 30 Mawrth am...
3G Clywedog

Hud 3G yn Ysgol Clywedog

Mae pobl ifanc wedi bod ar y llain 3G newydd yn Ysgol Clywedog i roi cynnig ar y cyfleuster newydd anhygoel eu hunain. Yn ymuno â nhw oedd...

Cau rhannau o Lyfrgell Wrecsam am gyfnodau byr

Ni fydd y llyfrgell gyfeirio a phob cyfrifiadur mynediad cyhoeddus yn llyfrgell Wrecsam ar gael ar 12 ac 13 Mawrth. Ar 23 Mawrth, ardal y cyntedd yn unig...
Women Councillors

Cynghorwyr benywaidd, rydym eich eisiau chi yn 2022

Mae grŵp trawsbleidiol o gynghorwyr benywaidd yn Wrecsam yn galw am fwy o ymgeiswyr benywaidd i sefyll yn etholiadau nesaf y cyngor yn 2022. Y rheswm dros...
ad

Bwrdd Gweithredol ar fin pleidleisio ar fudd-daliadau newydd i Ofalwyr Maeth

Mae uwch gynghorwyr ar fin trafod cynlluniau i fabwysiadu dau bolisi budd-daliadau newydd ar gyfer ein gofalwyr maeth ym mwrdeistref sirol Wrecsam. Bydd Cynllun Gostyngiad Dewisol Treth...
Wrexham Gateway

Porth Wrecsam – gweledigaeth ar gyfer ardal Ffordd yr Wyddgrug yn symud ymlaen

Y llynedd cyhoeddwyd cynlluniau ar gyfer adfywio sylweddol ar gyfer ardal Ffordd yr Wyddgrug i mewn i Wrecsam er mwyn ei weld yn cael ei drawsnewid yn...
teach your child to read

Helpwch eich plant i ddarllen

Darllen yw un o’r pethau pwysicaf y bydd eich plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol. Y peth pwysicaf y gallwch ei wneud yw gwneud amser i ddarllen...
LED upgrade at school’s dual-use sports centre is de-LIGHT-ful

Taflu goleuni ar welliannau i ganolfan chwaraeon defnydd deuol Ysgol Rhiwabon

Mae Ysgol Rhiwabon wedi elwa’n ddiweddar ar welliannau i oleuadau ei chanolfan chwaraeon defnydd deuol, gyda goleuadau LED wedi’u gosod yn y cyfleuster dros wyliau’r hanner tymor. Mae’r...
sheltered housing

£16.9m i wella ac adnewyddu ein tai gwarchod

Mae newyddion da heddiw wrth i ni gyhoeddi y bydd £16.9 miliwn yn cael ei wario ar ailfodelu ac adnewyddu ein Tai Gwarchod dros y 5 mlynedd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
5.9 ° C
7.2 °
4.4 °
81%
1kmh
100%
Thu
9 °
Fri
7 °
Sat
10 °
Sun
15 °
Mon
13 °
- Hysbysebu -