Diweddariad tywydd

Oherwydd bod y tywydd garw am barhau trwy’r wythnos, rydym yn cynghori’r cyhoedd i yrru’n ofalus a gyda’r sylw i gyflwr y tywydd. Rydym yn derbyn nifer...

Ymgynghoriad ynghylch Cynllun y Cyngor

Mae Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019-22 wedi’i adolygu’n ddiweddar a’i gymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol. Mae’r cynllun yn nodi meysydd y dylem eu blaenoriaethu a sut y...

Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches ac Arweinwyr Prosiect Hiraeth yn gweld y baneri sydd wedi’u gosod...

Mae cyfranogwyr mewn prosiect sy’n cynnwys ffoaduriaid, ceiswyr lloches a phlant ysgol leol wedi cynhyrchu cyfres o faneri lliwgar sy'n cael eu harddangos yn y caffi a'r...

Subbuteo yn dychwelyd i Tŷ Pawb

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad diwethaf, mae Subbuteo yn ôl yn Tŷ Pawb ddydd Sadwrn, 15 Mehefin, rhwng 10am a 3pm. Os ydych chi erioed wedi bod eisiau...

Dewis dyddiad ar gyfer gwrandawiad y CDLl

Mae’r dyddiadau ar gyfer cyfarfod cyn y gwrandawiad a’r gwrandawiadau llawn mewn perthynas â’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) wedi’u cyhoeddi. Cynhelir Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad ddydd Mawrth, 25...

Diwrnod Hwyl Cymunedol – Dyddiad i’r Dyddiadur

Fe fydd Diwrnod Hwyl Cymunedol Lleoedd Diogel yn cael ei gynnal ddydd Iau, 29 Awst rhwng 10am a 4pm ar Sgwâr y Frenhines. Fe fydd yna reidiau ffair,...
video

Cyn i chi daflu sbwriel, meddyliwch am Jemima Glitter

Os ydych yn gollwng potel wag, pecyn neu fag plastig efallai nad yw’n teimlo’n arwyddocaol wrth edrych ar y darlun mawr - mae'n siŵr y byddwch wedi...

Mae heddiw yn Ddiwrnod Diogelwch Bwyd y Byd!

Heddiw yw Diwrnod Diogelwch Bwyd y Byd cyntaf erioed (07.06.19) ac i ddathlu rydym yn amlygu gwaith ein tîm diogelwch bwyd sydd yn helpu i gael gwared...

Defnyddwyr gwasanaethau hamdden yn canmol y cyfleusterau

Mae dros dair blynedd ers i ni ymuno â’r bartneriaeth gyda Freedom Leisure, i redeg ein canolfannau hamdden a gweithgareddau. Ers hynny, rydym wedi buddsoddi mwy na £2.7miliwn...

Niferoedd y rhai dan 16 sy’n nofio am ddim bron â dyblu

Efallai eich bod yn cofio yn gynharach eleni, fe aethom ati i hysbysebu’r cynnig nofio am ddim gan Freedom Leisure ar gyfer rhai o dan 16 i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
18.4 ° C
21.1 °
16.1 °
88%
3.1kmh
90%
Tue
13 °
Wed
18 °
Thu
18 °
Fri
20 °
Sat
18 °
- Hysbysebu -