Diddordeb mewn gwersi nofio Cymraeg? Rhowch wybod i ni!

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mae (Freedom Leisure) yn asesu os oes galw am wersi nofio trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhowch wybod i ni! Cwblhewch ein harolwg...
Family Information Services

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam symudol!

Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn fwy hygyrch i deuluoedd a gofalwyr yn ddiweddarach y mis hwn. Cyhoeddir cynlluniau i fynd yn symudol a chynnal sesiynau...
Community Chest

Anhygoel! Mae’r Gist Gymunedol wedi dyfarnu dros £66,000 i glybiau lleol.

Ym mis Ionawr cafodd clybiau chwaraeon cymunedol ar draws Wrecsam wahoddiad i wneud cais i'r Gist Gymunedol am arian i annog mwy o bobl i gymryd rhan...
Children's Services

Y Groves ar y rhaglen ar gyfer y Bwrdd Gweithredol nesaf

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn cyfarfod yfory (Dydd Mawrth, 11 Chwefror) ac mae ganddynt raglen faith i’w drafod. Mae’r Cyfrif Refeniw Tai a’r Cynllun Busnes yn dod o dan...
video

GWYLIWCH: Gofalwyr maeth yn dweud wrthym beth yw’r pethau gorau wrth faethu

Mae’r cwpl rhyfeddol hyn wedi bod yn maethu ers dros 16 mlynedd. Gwyliwch nhw’n siarad am y pethau gorau ynghylch bod yn ofalwr maeth. Rhagor o wybodaeth Os...
Chirk is in Wrexham County Borough

Gwybodaeth i drigolion y Waun

Os ydych chi’n byw yn y Waun neu’r gymuned ehangach byddwch yn gwybod am y tân diweddar yn ffatri Kronospan. Yn ddealladwy, roedd amryw o drigolion yn bryderus...
Half Term

Canllaw Digwyddiadau Hanner Tymor mis Chwefror 2020 Ar Gael Rŵan

Mae Staff Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam wedi creu canllaw defnyddiol iawn unwaith eto i bopeth sy’n digwydd ar draws y fwrdeistref sirol yn ystod hanner tymor...
fost

Allech chi fod yn ofalwr maeth? Atebion i’ch cwestiynau …

Ydych chi erioed wedi ystyried bod yn ofalwr maeth? Os ydych chi erioed wedi meddwl am y peth, yna gallai’r cwestiynau cyffredin yma am faethu eich helpu i...
autism awareness training

LLONGYFARCHIADAU! Tîm lleoedd diogel yn cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth awtistiaeth

Mae grŵp o bobl leol sy’n gweithio’n galed ac yn ymroddedig sy’n asesu busnesau yn Wrecsam i fod yn Lle Diogel    i gyd wedi derbyn eu tystysgrifau...
g

Rhybudd: Cael gwared ar danciau boteli nwy

Tanciau nwy gwag? Mae’n bwysig eich bod yn eu dychwelyd i'ch cyflenwr. Mae tanciau nwy o bosibl yn beryglus a ni ddylid eu rhoi yn eich bin sbwriel. Mae’n...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
9.9 ° C
11.7 °
7.8 °
76%
12.9kmh
75%
Sad
6 °
Sul
8 °
Llu
10 °
Maw
6 °
Mer
5 °
- Hysbysebu -