Artist newydd wedi’i gyhoeddi ar gyfer Wal Pawb 2020 Tŷ Pawb

Mae Tŷ Pawb yn falch o gyhoeddi Lydia Meehan fel yr artist a gomisiynwyd ar gyfer Wal Pawb yn 2020. Mae Lydia wedi’i dewis yn dilyn proses ddethol...

Pobl ifanc yn cyflawni 9 gwobr aur, 7 gwobr arian a 32 gwobr efydd!

Mae pobl ifanc o Ganolfan Wobrau Agored Wrecsam ac Uned Cyfeirio Disgyblion Wrecsam wedi bod yn dathlu cyflawni Gwobrau Dug Caeredin Aur, Arian ac Efydd ar ôl...

Canolbwyntio ar ein Perfformiad – sut ydym ni’n perfformio?

Rydym wedi llunio adolygiadau blynyddol o’n perfformiad ar draws nifer o feysydd, gan edrych ar bob maes gwaith y cyngor – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i...
Wrexham Council consultation on proposed cuts

“Nid ydym eisiau torri eich gwasanaethau. Does gennym ddim dewis.” Dweud eich dweud…

Yn ystod y degawd diwethaf mae ein cyllid wedi’i dorri gan Lywodraeth Cymru. Rydym wedi cael ein gorfodi i dorri ein cyllideb dros £62 miliwn ers 2008...

Ein Rhaglen Gyfalaf: Beth sy’n cael ei wario, ac ymhle?

Mae’n rhaid i ni wneud llawer o benderfyniadau ynglŷn â’n sefyllfa ariannol, a sut rydym ni’n mynd i wario a buddsoddi yn y dyfodol agos. Rydym wedi amlinellu...

Adfywio cerbydau sbwriel.

Fel rhan o ymdrech y Cyngor i ddarparu gwasanaeth casglu gwastraff mwy modern, dibynadwy ac effeithlon i drigolion Wrecsam, bydd cerbydau lloches newydd yn dod i strydoedd...

Digwyddiad Glanhau Cymunedol – Parc Stryt Las

Mae Ceidwaid Parciau Wrecsam yn trefnu Digwyddiad Glanhau Cymunedol ym Mharc Stryt Las ddydd Mercher, 16 Hydref rhwng 1.30pm a 3pm. Mae’r digwyddiad yn cynnwys codi sbwriel a...
Food Recycling Strawberries

Crynhoi – 7 awgrym ailgylchu i ddathlu Wythnos Ailgylchu

Cynhaliwyd Wythnos Ailgylchu 2019 rhwng 23-29 Medi, a bob dydd yn ystod yr wythnos bu i ni roi awgrym ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Thrydar. Thema ar...

Dysgwch sut i ddarganfod y straeon cudd y tu ôl i wrthrychau canoloesol…

Hoffech chi ddysgu mwy am adnabod a chofnodi darnau arian a seliau canoloesol? Efallai bod gennych chi rai gwrthrychau rydych chi wedi'u cael eich hun ac yr hoffech...

Mae’r Gaeaf ar ei ffordd!

Mae’r clociau wedi troi ac rydym yn troi ein sylw at dywydd y gaeaf nawr 🙁 🙁 Fel bob amser, mae ein hadran yr Amgylchedd yn gobeithio am y gorau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12 ° C
13.9 °
10 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
8 °
Mon
8 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
10 °
- Hysbysebu -