Cyllid ar gael ar gyfer grwpiau chwaraeon drwy’r Gist Gymunedol

Gall grwpiau chwaraeon wneud cais am arian wrth i’r rownd nesaf o geisiadau Cist Gymunedol ddechrau. Anogir mentrau chwaraeon cymunedol ar draws Wrecsam i fanteisio ar gronfa a...

Storïau gan gymuned Bortiwgaleg Wrecsam mewn print

Mae cymuned Bortiwgaleg Wrecsam (CLPW) wedi lansio llyfryn newydd o straeon. Mae’r llyfryn yn cynnwys straeon am eu bywydau nhw a’u hoffter o fyw yn Wrecsam. Mae hefyd...

Ysbrydion, chwedlau ac ymchwil

Os nad ydych chi wedi profi digon o arswyd ddiwedd fis Hydref, beth am ddod draw i sesiwn Dysgu Amser Cinio mis Tachwedd yn Llyfrgell Wrecsam ar...

Wrecsam yn Cofio – Sul y Cofio a Diwrnod y Cadoediad 2019

Bydd y Gwasanaeth Cofio blynyddol eleni’n cael ei gynnal ym Modhyfryd ddydd Sul, 10 Tachwedd ac yn dechrau am 10.55am. Cynhelir y Gwasanaeth ger Cofeb y Ffiwsilwyr Cymreig...

Sicrhewch y gallwch chi bleidleisio ar 12 Rhagfyr

Wrth i ni baratoi ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr, rydym yn gofyn i chi sicrhau eich bod wedi cofrestru i bleidleisio. Y dyddiad cau i...

Llunio dyfodol ein llyfrgelloedd – peidiwch â cholli’r cyfle i ddweud eich dweud

Hyd yma mae’r ymateb i’n hymgynghoriad ar Lunio Dyfodol Gwasanaethau Llyfrgell Wrecsam wedi bod yn gryf. Ond rydym yn annog unrhyw un nad ydynt eto wedi cael y...

Sicrhau bron i hanner miliwn ar gyfer ein hamgylchedd naturiol

Mae yna newyddion gwych i amgylchedd naturiol Wrecsam yn dilyn cyhoeddiad ein bod ni wedi bod yn llwyddiannus â chais am bron i £500,000 i feithrin natur...

A fyddech yn peryglu diogelwch eich plentyn i arbed ychydig o bunnoedd?

Mae Calan Gaeaf yn adeg o’r flwyddyn lle nad oes gymaint o sylw yn cael ei roi ar ddiogelwch oherwydd y pwysau gan blant i gael gwisg...

Ein hymrwymiad i rai sy’n gadael gofal

Yr wythnos yma, mae hi’n Wythnos Genedlaethol y Rhai sy'n Gadael Gofal, sy’n wythnos i dynnu sylw at anghenion y rhai sy’n gadael gofal, a’r thema eleni...
Working with young people in Wrexham

Ein tîm YJS ‘rhagorol’ yn helpu pobl ifanc i aros allan o drafferth

Pan fydd pobl yn meddwl am eu cyngor, maent yn aml yn meddwl am finiau ac ailgylchu, ysgolion, gofal cymdeithasol a gwasanaethau proffil uchel eraill. Ond mae yna...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
7.3 ° C
8.9 °
5.6 °
87%
3.6kmh
40%
Sad
7 °
Sul
7 °
Llu
7 °
Maw
5 °
Mer
7 °
- Hysbysebu -