Fre

Byddwn yn dechrau cyflwyno tocynnau parcio’r wythnos hon

O heddiw ymlaen, bydd ein swyddogion gorfodi yn dechrau cyflwyno dirwyon i unrhyw un sy’n parcio’n anghywir neu’n anghyfreithlon, neu’n camddefnyddio mannau llwytho a gofodau parcio anabl. Yn...
Traders

Clicio a Chasglu – 4 man parcio am ddim bellach ar gael ar y...

Mae gwasanaeth “clicio a chasglu” newydd yn cael ei gynnig ar y Stryd Fawr a fydd yn galluogi i chi barcio am ddim am 30 munud er...
pubs

Tafarndai a Bwytai i agor eu drysau heddiw (03.08.20) gyda’ch diogelwch chi mewn cof

Heddiw bydd llawer o dafarndai a bwytai ar draws Wrecsam yn agor eu drysau am y tro cyntaf ers sawl mis. Yn yr un modd â phob sector...
How we’re addressing concerns and improving our children’s services

Sut rydyn ni’n mynd i’r afael â phryderon ac yn gwella ein gwasanaethau plant

Yn gynharach eleni, ym mis Ionawr, mynegodd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) bryderon ynglŷn â gwasanaethau plant Wrecsam. Dywedodd AGC bod angen i’n gwasanaethau fod yn fwy cyson...
green bin

Erbyn hyn gallwch ein ffonio i dalu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Erbyn hyn gallwch wneud taliad gyda cherdyn dros y ffôn os ydych eisiau parhau i gael gwasanaeth gwastraff gardd o 31 Awst. I wneud hyn, ffoniwch y...
Mobile Library

Y wybodaeth ddiweddaraf: Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol

Mae rhai ohonoch wedi bod yn holi am ein Gwasanaeth Llyfrgell Deithiol felly roeddem yn meddwl y byddai’n ddefnyddiol rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bawb. Ar hyn o bryd,...

Amgueddfa ac Archifau Wrecsam i ailagor

Mae wedi bod yn amser hir, ond o'r diwedd ar ôl dros bedwar mis o cyfnod gloi-i-lawr, rydyn ni nawr yn gallu ailagor a chroesawu pobl leol...
Inspection

Cyllideb 2019/2020 – Datganiad Cyfrifon yn barod i’w Archwilio

Ddiwedd mis Mai cymeradwyodd Pwyllgor Archwilio’r Cyngor Ddatganiad Cyfrifon 2019/20 yn amodol ar archwiliad ac mae’r Archwilwyr yn gweithio arnyn nhw rŵan. Bydd yr archwiliad wedi’i gwblhau...
Supported Lodgings

Gwasanaeth Llety â Chefnogaeth – ydych chi’n gallu helpu unigolyn ifanc?

Mae Gwasanaeth Llety â Chefnogaeth yn Wrecsam yn edrych am bobl i ddarparu lleoliadau sydd wir eu hangen i’n pobl ifanc 16 – 21 oed na allant...
Parking Enforcement

Gorfodi parcio i ailddechrau yn Wrecsam

Bydd gorfodi parcio yn ailddechrau yn Wrecsam gan fod cyfyngiadau cyfnod clo y Coronafeirws yn cael eu llacio. I ddechrau, bydd Swyddogion Gorfodi yn cynnig cyngor i’r rhai...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
13.5 ° C
15.6 °
12.2 °
96%
0.5kmh
44%
Sun
15 °
Mon
19 °
Tue
20 °
Wed
19 °
Thu
20 °
- Hysbysebu -