Wrexham Council News

A ydym ni yn dal i wneud ein rhan? Rhoi’r cyfle i bobl gydag...

Rai misoedd yn ôl penderfynodd Cyngor Wrecsam i newid y ffordd y mae’n helpu pobl gydag anableddau i gael cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli. Felly sut mae’r newidiadau hynny’n...

Sgyrsiau Rhyngweithiol JBerg Films yng Ngŵyl Geiriau Wrecsam

Bydd y cynhyrchydd creadigol o fri, Julia Berg o JBerg Films, yn cyflwyno sgwrs ryngweithiol yng Ngŵyl Geiriau Wrecsam ddydd Sadwrn 27 Ebrill am 10am yn Llyfrgell...

Pasg Crefftus!

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau crefft dros wyliau'r Pasg, ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol. Edrychwch ar y rhestr isod- bydd cyfle i...
Easter Events

Canllaw Gweithgareddau Gwyliau’r Pasg Ar Gael Rŵan

Gyda Gwyliau’r Pasg bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau a fydd yn rhoi gwybodaeth am y nifer...

Mae Pobl Ifanc yn siarad am y ffordd y mae prosiect a redir gan...

Mae Tîm ADTRAC yn cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed o bob cwr o Wrecsam a Sir y Fflint ac yn eu helpu i oresgyn...

Canllaw Newydd Beth sydd ’Mlaen ar gyfer Tŷ Pawb Ar Gael Rŵan

Os hoffech chi gael y newyddion diweddaraf am beth sy’n digwydd yn Nhŷ Pawb, sef lleoliad celfyddydau a marchnad boblogaidd Wrecsam, yna mae croeso i chi gymryd...

Digwyddiadau amser cinio y Carnifal Geiriau

Am y tro cyntaf eleni, bydd gŵyl lenyddol Carnifal Geiriau Wrecsam yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau arbennig yn ystod amser cinio, felly beth am gymryd hoe fach...

Llyfrgell Wrecsam ar ei newydd wedd

Bydd ymwelwyr â llyfrgell Wrecsam wedi sylwi ar newidiadau yn y cyntedd yn ddiweddar wrth i waith gael ei wneud i'w ailwampio a’i wneud yn rhan o’r...
Wrexham Recycling Facts

Welsoch chi’r rhain? Y ffeithiau pwysicaf am ailgylchu #3

Pob dydd ym mis Mawrth rydym ni wedi cyhoeddi ffaith am ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Twitter. Rydym ni wedi cyhoeddi erthygl yn mynd â chi drwy...
Business in Wrexham

Ystâd Ddiwydiannol Vauxhall – cymuned hapus iawn

Pan fyddwn yn ystyried diwydiant llwyddiannus yma yn Wrecsam rydym yn tueddu i feddwl am Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam - un o'r mwyaf yn y DU, ond mae...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
10.7 ° C
12.8 °
8.3 °
66%
5.1kmh
20%
Gwe
7 °
Sad
5 °
Sul
11 °
Llu
13 °
Maw
12 °
- Hysbysebu -