Ewch i gael eich brechlyn. Byw bywyd i’r eithaf.

Nodyn briffio Covid-19 – ewch i gael eich brechlyn i fyw bywyd i’r eithaf

Os nad ydych chi wedi cael cyfle i gael eich brechlyn eto, trefnwch i fynd cyn gynted â phosibl (bydd arnoch chi angen dau ddos). Mae’n debyg y...

Ewch i chwilio ar gyfer y Diwrnod Chwarae-Awst y 4ydd 2021

Bydd y Diwrnod Chwarae’n dod i Wrecsam unwaith eto, ond eleni, bydd y digwyddiad yn ymestyn o ganol y dref i weddill y sir, ac rydym yn...
Traditional Building Skills

Rhagor o Gyrsiau Sgiliau Adeiladu Traddodiadol i Chi Fanteisio Arnynt

Mae’n bleser gennym  allu cynnig rhagor o hyfforddiant sgiliau adeiladu traddodiadol fel rhan o'n rhaglen i alluogi cyflogwyr a gweithwyr lleol i chwarae rhan fawr mewn diogelu...
Ty Pawb summer 2021

Gweithgareddau rhad ac am ddim i deuluoedd yn Tŷ Pawb drwy wyliau haf 2021

Mae Tŷ Pawb yn cynnal rhai gweithgareddau arbennig iawn yn ystod gwyliau'r haf o ganlyniad i gefnogaeth gan Haf o Hwyl a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae yna ddigon...
Bronze Award

Marc Ansawdd Gwobr Efydd i Weithwyr Ieuenctid

Mae safon uchel gwaith ieuenctid ledled Wrecsam wedi ei gydnabod gan Gyngor y Gweithlu Addysg a Llywodraeth Cymru sydd wedi dyfarnu’r Marc Ansawdd Gwobr Efydd am y...
Summer Reading Challenge

Her Ddarllen yr Haf

Mae Her Ddarllen yr Haf ar gyfer plant yn ôl! Paratowch ar gyfer Arwyr y Byd Gwyllt, ar-lein ac yn eich llyfrgell leol yr haf hwn. Paciwch...
Get vaccinated

Cael eich bywyd yn ôl – mynnwch frechlyn

Erbyn hyn, Wrecsam sydd â’r ail gyfradd uchaf o Coronafeirws yng Nghymru, ac mae’r amrywiolyn Delta yn ymledu’n gyflym. Mae nifer yr achosion mewn ysbytai yn parhau’n...
Blue Badge

Bwriedir i Fathodynnau Glas gael eu defnyddio ar gyfer defnyddwyr anabl yn unig

Os ydych chi wedi cyflwyno cais llwyddiannus am Fathodyn Glas, mae’n golygu bod gennych chi anabledd a fydd yn rhoi hawl i chi ddefnyddio man parcio i...
PCR

Dylai unrhyw un gyda Symptomau Covid archebu prawf PCR

Os oes gan unrhyw un, gan gynnwys plant, symptomau Covid, dylent archebu prawf PCR, a dylent hwy ac aelodau o’u haelwyd hunan-ynysu tan i’r canlyniadau prawf gyrraedd. Ni...
Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy

Mae Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn cynnig llwybr o Ddirwasgiad Covid i Dwf Gwyrdd...

Erthyl gwadd - Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy Cyhoeddodd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, sy’n cynrychioli buddion economi unigryw trawsffiniol, gweithredol Sir y Fflint a Wrecsam yng Ngogledd Cymru...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
20.4 ° C
22.8 °
17.7 °
64%
3.6kmh
40%
Sul
22 °
Llu
24 °
Maw
16 °
Mer
17 °
Iau
17 °
- Hysbysebu -