Loan Shark

Curwch y Benthycwyr Arian Didrwydded – Tarwch Yn Ôl

Os ydych chi’n cael trafferthion ariannol y Nadolig yma ac yn chwilio am ffyrdd i dalu’r costau ychwanegol hynny, plîs peidiwch â throi at y benthycwyr arian...

Mae cae 3G Clywedog bron yn barod – cymerwch gipolwg!

Yn ôl yn niwedd mis Hydref, cyhoeddom y newyddion bod cae 3G yn dod i Glywedog. Disgwylir i’r cae newydd gael ei gwblhau ar ddechrau mis Rhagfyr, does...

Siôn Corn yn dod i Wrecsam!

Bydd Siôn Corn yn symud i mewn i'w ogof yn Tŷ Pawb gyda hyn, ac fe allwch chi fwynhau hwyl yr ŵyl gyda'ch plant bach :) Mae o’n...

Eisiau rhoi darpariaeth chwarae o safon uchel i blant?

Rydym yn chwilio am weithwyr chwarae i ymuno â'n Tîm Datblygu Chwarae i gydlynu a darparu cynlluniau chwarae cymunedol, mynediad agored i helpu ffurfio amgylchedd chwarae cyfoethog...

Diolch am ddigwyddiad Hawliau Plant

Yn gynharach y mis hwn, cynhaliodd ein Gwasanaeth Ieuenctid ddigwyddiad yn Neuadd Goffa Wrecsam i nodi 30 mlynedd o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn –...
video

GWYLIWCH: Sut yr ydym yn help pobl ifanc yn Wrecsam?

Nod Tîm Atal Digartrefedd Ymysg Pobl Ifanc Wrecsam yw lleihau nifer y bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae’r tîm...

Clybiau chwaraeon – peidiwch â cholli allan ar ein Noson Clwb Cymunedol!

Rydym yn gwybod bod ein ceisiadau cronfa Cist Gymunedol chwarterol yn boblogaidd iawn gyda sefydliadau chwaraeon – ond mae clybiau wedi dweud wrthym y byddant hefyd yn...

Siapio dyfodol eich Llyfrgelloedd – peidiwch â cholli’r cyfle i ddweud eich dweud

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i chi gael dweud eich dweud am ddyfodol ein llyfrgelloedd - mae'r ymgynghoriad yn cau ar 30 Tachwedd. Hyd yma rydym...

Ydych chi wedi adnewyddu eich tocyn bysiau eto?

Bydd gan nifer ohonoch chi gerdyn teithio rhatach – tocyn bysiau – a byddwch yn gwybod ei bod yn rhaid i chi adnewyddu eich cerdyn erbyn 31...

Ar agor bob awr

Oeddech chi’n gwybod fod modd i chi gael mynediad at eich llyfrgell bedair awr ar hugain y dydd, saith niwrnod yr wythnos? O foethusrwydd eich cadair freichiau, gallwch...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
4.5 ° C
6.7 °
2.2 °
87%
7.2kmh
20%
Sun
2 °
Mon
5 °
Tue
4 °
Wed
4 °
Thu
5 °
- Hysbysebu -