Ysgol Bodhyfryd

Rydym yn chwilio am Bennaeth ar gyfer Ysgol Bodhyfryd

Rydym yn chwilio am Bennaeth ymroddedig a brwdfrydig ar gyfer Ysgol Bodhyfryd, sy’n ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg fawr ar gyrion canol tref Wrecsam. Mae’r ysgol wedi hen ennill...
Green Flag

Baneri Gwyrdd yn Parhau i Gyhwfan ar draws Wrecsam

Rydym yn falch o ddweud bod 8 ardal yn Wrecsam wedi cadw eu statws Baner Werdd – y marc ansawdd rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o...
country parks

Bydd Deg Parc Gwledig yn ymuno â’r rhaglen ‘Green Spaces for Good’

Bydd deg parc yn Wrecsam yn cael eu gwarchod yn gyfreithiol gan yr elusen mannau gwyrdd, Meysydd Chwarae Cymru, yn dilyn cymeradwyaeth gan y Bwrdd Gweithredol. Bydd gwarchodaeth...
Community recovery

Adfer Cymunedau gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Lluniodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam ei Gynllun Llesiant yn 2018, ond ers hynny mae’n deg dweud nad yw popeth wedi mynd yn ôl y cynllun! Oherwydd Covid-19 bu’n...

Rhagor o Gyrsiau Sgiliau Adeiladu Traddodiadol i Chi Fanteisio Arnynt

Mae’n bleser gennym  allu cynnig rhagor o hyfforddiant sgiliau adeiladu traddodiadol fel rhan o'n rhaglen i alluogi cyflogwyr a gweithwyr lleol i chwarae rhan fawr mewn diogelu...
A package

Mae pecyn wedi cyrraedd – ac mae’n golygu pethau mawr ym myd addysg

Yn gynharach eleni derbyniodd Cyngor Wrecsam becyn – nid pecyn bach mohono chwaith, ac yntau’n cynnwys 2,230 o liniaduron Chromebook! Dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf, wrth i...
Waste

Calendrau casgliadau biniau ac ailgylchu ar gael ar ein gwefan

Mae’r calendrau casgliadau biniau ac ailgylchu newydd ar gyfer 2021-22 ar gael ar ein gwefan bellach. Os ydych am weld eich calendr biniau ar gyfer y deuddeg mis...
Hate Crime

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb

Mae hi’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb ac rydym ni’n gwybod y bydd llawer ohonoch chi’n awyddus i rannu’r neges felly dyma sut allwch chi helpu: ...
Mobile App

Newyddion Llyfrgelloedd – Ap Pori

PORI yw'r ap newydd o Lyfrgelloedd Cymru a fydd yn caniatáu ichi gyrchu catalogau llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru o'ch dyfais symudol. Byddwch yn gallu adnewyddu a chadw llyfrau ar-lein,...
We Care Wales

Wythnos Gofalwn Cymru 11 – 17 Hydref – symudwch i faes gofal cymdeithasol

Cynhelir Wythnos Gofalwn Cymru rhwng 11 a 17 Hydref. Bydd yr wythnos yn rhoi darlun o sut beth yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15.9 ° C
16.6 °
14.3 °
80%
8.1kmh
100%
Thu
15 °
Fri
13 °
Sat
12 °
Sun
11 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -