Schools

Mae ysgolion yn gweithio mor galed i gadw鈥檆h plant yn ddiogel… cofiwch eu cefnogi...

Rydyn ni鈥檔 deall y bydd llawer o rieni鈥檔 poeni am y nifer o ysgolion sydd wedi鈥檜 heffeithio鈥檔 ddiweddar gan absenoldebau oherwydd y coronafeirws. Diogelu'r bobl yr ydych yn...
Offa's Dyke

Mynediad cyfyngedig at Lwybr Clawdd Offa mewn ardaloedd sy鈥檔 destun cyfyngiadau symud lleol

Sylwch fod cyfyngiadau symud oherwydd y coronafeirws yng Nghymru yn wahanol i鈥檙 rhai yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Er bod Llwybr Clawdd Offa ar agor yn...
butchers market

Ydych chi wedi ymweld 芒 Marchnadoedd Wrecsam?

Marchnad y Cigyddion Y tu mewn i鈥檙 adeilad bendigedig yma o鈥檙 19eg Ganrif, fe ddewch chi o hyd i drysor cudd o fusnesau lleol gwych, yn cynnwys barberiaid,...
Stryt Las

Glanhau ein parciau gwledig

Wrth i ni ddod at ddiwedd haf rhyfedd a phrysur iawn yn ein parciau gwledig, mae ein swyddogion yn adrodd tymor prysur iawn yn cynnwys cadw鈥檙 parciau...
green bin

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i ymuno 芒鈥檙 gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Mae rhai trigolion wedi dweud wrthym ni eu bod yn meddwl eu bod wedi colli鈥檙 cyfle i ymuno 芒鈥檙 gwasanaeth casglu gwastraff eleni gan nad oeddynt wedi...

Diwrnod Aer Gl芒n 2020

Gan fod heddiw鈥檔 Ddiwrnod Aer Gl芒n, mae Cyngor Wrecsam wedi cymharu鈥檙 lefelau Nitrogen Deuocsid yn yr orsaf ansawdd aer ar Ffordd Buddug yn Wrecsam yn ystod y...
Performance

Canolbwyntio ar ein Perfformiad 鈥 sut ydym ni鈥檔 gwneud?

Bob blwyddyn, rhaid i ni lunio adolygiad blynyddol o鈥檔 perfformiad ar draws nifer o feysydd lle mae鈥檙 cyngor yn gweithio 鈥 meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i...
Grant

Cyllid grant ar gael i fusnesau canol y dref

Mae cyllid grant newydd ar gael ar gyfer busnesau yng nghanol y dref i鈥檞 helpu i gyrraedd mwy o gwsmeriaid a chadw pellter cymdeithasol yr un pryd,...
Back to School

Cyfyngiadau clo lleol 鈥 canllawiau ar fynd i鈥檙 ysgol

Nid yw鈥檙 cyfyngiadau clo lleol a gyflwynwyd yn Wrecsam yn cael effaith ar ysgolion a disgyblion a dylai staff barhau i fynd i鈥檙 ysgol. Diogelu'r bobl yr ydych...
Waste

Mae calendrau casglu biniau a gwastraff ailgylchu newydd bellach ar gael ar-lein

Mae鈥檙 Calendrau Casglu biniau a gwastraff ailgylchu newydd ar gyfer 2020-21 bellach ar ein gwefan. Nid oes unrhyw newidiadau i鈥檆h diwrnod casglu 鈥 oni bai am y newidiadau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
7.3 ° C
8.3 °
5.6 °
74%
3.6kmh
100%
Iau
11 °
Gwe
15 °
Sad
15 °
Sul
14 °
Llu
10 °
- Hysbysebu -