Children's Services

Beth sydd ar y rhaglen ar gyfer Bwrdd Gweithredol ddydd Mawrth

Bydd Bwrdd Gweithredol cyntaf 2020 yn cael ei gynnal ddydd Mawrth (14.01.2020) a dyma drosolwg o beth fydd ar y Rhaglen. I gychwyn gofynnir i aelodau gefnogi gweledigaeth...
Carers in Wrexham

Pwy sy’n gofalu am y gofalwyr?

Yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol bydd gofyn i aelodau gymeradwyo “Strategaeth Gofalwyr Gogledd Cymru”. Mae’r Strategaeth yn cydnabod y rolau allweddol y mae gofalwyr o bob oedran...
Free Parking in Wrexham

Gallai canol y dref weld parcio am ddim ar ôl 2pm 🙂

Cynigion i gynnig parcio am ddim ar ôl 2pm yn y rhan fwyaf o feysydd parcio canol tref sy’n eiddo i’r cyngor yn cael ei gynnig i’r...

Y tai newydd fydd cartrefi cyntaf y cyngor i gael eu hadeiladu ers bron...

Mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad tai i adeiladu cartrefi cyntaf y cyngor yn Wrecsam ers 1991. Rydym yn cydweithio â datblygwyr Liberty i adeiladu cartrefi newydd y...
Wrexham

Perfformiadau Cerddoriaeth Fyw yn dychwelyd i Tŷ Pawb

Bydd perfformiadau cerddoriaeth fyw yn cychwyn unwaith eto yn Tŷ Pawb ddydd Iau yma, 9 Ionawr, pan fydd Peter Leslie - sy'n defnyddio'r enw llwyfan Pete Spesh,...
virtual dementia tour bus

Mae’r Bws Taith Ddementia Rhith yn dychwelyd i Wrecsam fis Chwefror 2020!

Dyfeisiwyd y Daith Ddementia Rhith ugain mlynedd yn ôl i roi cyfle i bobl ag ymennydd iach brofi sut beth ydi dementia. Mae’n rhoi cyfle i bobl...
H

Cystadleuaeth Harry Potter Gyffrous!

A allwch chi ddychmygu offeryn cerddorol hudol a thynnu llun o Harry Potter yn ei chwarae? Os felly, beth am dynnu’r llun ar bapur A4 a’i ollwng yn...

Testun Ychwanegol BBN

Pan fyddwch yn cerdded i fewn i dafarn yn Wrecsam ac yn gweld yr arwydd Braf Bob Nos, mae'n golygu eich bod newydd gamu i mewn i...

Cofiwch am y Prosiect Tirlun Darluniadwy yn Tŷ Pawb

I ddathlu 10 mlynedd ers yr arysgrif ar Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte ac 11 milltir o gamlas fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae nifer o brosiectau celf...
Recycling Top 5 Five Blogs

Ein 5 prif flogiau ailgylchu yn 2019

Yn ddiweddar, cyhoeddom ein 10 blog gorau ar gyfer 2019, ond mae’n deg dweud dros y 12 mis diwethaf ein bod wedi cyhoeddi nifer o erthyglau ailgylchu...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity drizzle
5.6 ° C
7 °
3.3 °
100%
2.6kmh
90%
Sun
6 °
Mon
5 °
Tue
4 °
Wed
5 °
Thu
6 °
- Hysbysebu -