Snow

Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhwydwaith ffyrdd – 18.01.23

Fel y gwyddom ni i gyd, rydym ni’n wynebu cyfnod oer ac mae hyn yn debygol o barhau tan y penwythnos o leiaf. Er gwaethaf y gwaith...
Guildhall Wrexham

Erlyn perchennog tir am dorri Rhybudd Gorfodi Cynllunio

Mae Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Wrecsam yn pwysleisio pwysigrwydd cadw at reolau cynllunio ar ôl i berchennog tir lleol gael ei erlyn gan y cyngor am fethu â...
Llwyn Onn

Diwrnod plannu perllan ffrwythau Llwyn Onn

Bydd diwrnod plannu perllan ffrwythau gymunedol yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 28 Ionawr ar Ystâd Llwyn Onn oddi ar Ffordd Cefn o 10am. Rydym ni wedi ymrwymo...
Warm Places

Mannau Cynnes – Rownd Olaf Arian Grant – Dylech wneud cais erbyn 31 Ionawr

Rydym yn parhau i weithio gyda’n partneriaid lleol i greu rhwydwaith o fannau cynnes – lleoliadau lle gall preswylwyr lleol ddod ynghyd i gadw’n gynnes, cymryd rhan...
Spider Park

Plannu coed Parc Pry’ Copyn

Bydd digwyddiad plannu coed cymunedol ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr ym Mharc Pry’ Copyn, Acton o 10am. Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn coed a choetiroedd ledled y...
Illegal Tobacco

Swydd Wag: Swyddog Gwarchod y Cyhoedd

Mae’r Gwasanaeth Safonau Masnach yn Wrecsam wedi cael ei ailstrwythuro’n sylweddol yn y misoedd diwethaf ac mae Arweinydd Tîm a dau Hyfforddai newydd wedi cael eu penodi. Rydym...
Black bin bags containing general waste

Peidiwch â gadael gwastraff ychwanegol wrth ymyl eich bin

Mae arnom ni eisiau atgoffa trigolion, er ein bod ni’n casglu deunyddiau ailgylchu ychwanegol (wedi’u didoli’n briodol) nad ydym ni’n casglu bagiau sbwriel ychwanegol sy’n cael eu...
Horizon Garden

Gardd Gorwelion – Ein harddangosfa newydd, yn archwilio buddion lles natur

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein harddangosfa gyntaf ar gyfer 2023. Bydd Gardd Gorwelion yn archwilio tyfu cymunedol ac amgen mewn ymateb i’r brys cymdeithasol sy’n ymwneud â newid...
Wrexham Librar

Dewch i Lyfrgell Wrecsam i ddathlu

I ddathlu 50 mlynedd yn yr adeilad, bydd Llyfrgell Wrecsam yn rhoi cyfle i bawb ddod i gael rhywfaint o hwyl. Yn ystod mis Ionawr 2023, union 50...
Play

Sesiynau Chwarae Am Ddim bob dydd Iau yn Tŷ Pawb 😃

Mae Tŷ Pawb yn cynnal sesiynau chwarae am ddim i blant rhwng 5 a 15 oed bob dydd Iau rhwng 4 a 5.30. Cefnogir y sesiynau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
10.2 ° C
10.8 °
8.9 °
82%
2.6kmh
75%
Sat
9 °
Sun
6 °
Mon
6 °
Tue
4 °
Wed
4 °
- Hysbysebu -