Llunio cytundeb gyda Chyngor ar Bopeth Wrecsam….. darllen mwy

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyngor ar Bopeth Wrecsam (CAW) i ddiogelu y gwasanaethau gwerthfawr y maent yn eu darparu i’r cyhoedd. Ac rydym yn falch...

Peidiwch â chael eich twyllo gan werthwyr pysgod amheus

Rydyn ni eto’n gofyn i drigolion fod yn wyliadwrus o bobl ddieithr yn dod at eich drws yn gwerthu pysgod a phethau eraill. Mae’r pethau hyn yn aml...

Bydd ceisiadau am Gludiant i’r Ysgol ar gael ar-lein yn fuan

Os oes arnoch angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol ar gyfer eich plentyn o fis Medi ymlaen, byddwch yn gallu gwneud hyn ar-lein yn fuan a...

Tŷ Pawb yn croesawu masnachwyr newydd

Mae siopa yn Tŷ Pawb newydd gael hyd yn oed yn well diolch i tri masnachwr newydd sydd newydd agor eu drysau! Maent yn cynnwys siop comics a...

Cyhoeddi’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon – tarwch olwg arnynt!

Mae’r rhestr fer wedi cael ei chyhoeddi ar gyfer Gwobrau Chwaraeon 2019 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a fydd yn cael ei chynnal mewn seremoni yng Nghlwb Chwaraeon...

Grantiau ar gael i wella cyfleoedd chwarae i blant

Ydych chi’n grŵp neu’n sefydliad sy’n darparu cyfleoedd chwarae i blant yn Wrecsam? Os felly, gallech fod yn gymwys i grant o hyd at £1000! Mae’r grantiau’n cael eu...

Goleuadau LED newydd ar y ffordd

Mae strydoedd ar draws y fwrdeistref sirol ar fin cael eu goleuo gan goleuadau LED modern, diolch i raglen goleuadau stryd newydd. Bydd dros 10,200 o unedau yn...
Wrexham

Mae Sêls Pen Bwrdd yn ôl ar gyfer 2019!

Bydd y sawl sy’n hoffi dod o hyd i fargeinion yn falch o wybod bod Sêls Pen Bwrdd Tŷ Pawb yn dychwelyd ar gyfer 2019! YMGEISIO AM...

Amser Siarad – cymerwch amser i ofalu am eich iechyd meddwl

Wyddoch chi fod problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un o bob pedwar ohonom, ond eto mae gennym ofn siarad amdano? Dyna pam ein bod yn gweithio gyda’r...

Ydych chi yn landlord neu’n asiant gosod? Os felly, darllenwch ymlaen

Os ydych chi’n landlord neu’n asiant rheoli yn ardal Wrecsam, gallwch ddal i fyny gydag unrhyw newidiadau neu ddiweddariadau a allai effeithio arnoch chi neu eich tenantiaid...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -