Recycling

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Brymbo. Rhif ffon archebu lle newydd : 01978 801463

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Brymbo. Rhif ffon archebu lle newydd : 01978 801463 Er mwyn archebu lle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Brymbo, ffoniwch y RHIF NEWYDD ar:...
video

Parhewch i gadw at y rheolau – Atal y Lledaeniad

Anogir cymunedau ledled gogledd Cymru i atal y lledaeniad a helpu i gadw'r rhanbarth yn ddiogel. Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws Wrth i amrywiolion newydd, mwy...
Covid-19

Nodyn Briff Covid-19 05.02.21 – Cynnydd sicr yn cael ei ddangos

Mae pethau’n gwella ond mae angen i ni barhau i fod yn wyliadwrus Y neges allweddol i bawb yr wythnos hon yw, rydym yn dangos cynnydd sicr gyda...
Great news as Wrexham Family Information Service achieves Quality Award

Newyddion gwych wrth i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ennill Gwobr Ansawdd

Mae hi wedi bod yn gychwyn gwych i 2021 i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam (GGDW) gan iddynt ganfod yn ddiweddar eu bod wedi ennill Gwobr Ansawdd...
Children's Social Services

Gwelliannau i Ofal Cymdeithasol Plant a adroddwyd wrth y Bwrdd Gweithredol

Yn ei gyfarfod nesaf bydd Bwrdd Gweithredol Wrecsam yn derbyn adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Cymru ynglŷn â gwasanaethau plant Wrecsam yn dilyn arolygiad fis Hydref diwethaf. Roedd yr...

Ymgynghoriad Ynghylch y Gyllideb, Rhan 2

Rydym ni rŵan wedi lansio ail ran ein Hymgynghoriad Cyhoeddus ynghylch Cyllideb 2021-22. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal o 20 Ionawr tan 5 Chwefror 2021. Unwaith...
Queensway

Bwriad i osod gatiau ali yn Queensway

Ar ôl ystyried canlyniad ymgynghoriad gyda phreswylwyr Queensway, mae’r Cyngor yn bwriadu gwneud Gorchymyn Diogelu Man Cyhoeddus a fydd yn caniatáu gosod gatiau ali yn y mannau...
The Big Ask

Y Gofyn Fawr

Bu’n gyfnod hir o gynllunio’r prosiect, ond lansiwyd Y Gofyn Fawr y mis yma! Mae ymgyrch Y Gofyn Fawr yn gofyn i chi beth allwch chi ei wneud...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 — os na fyddwn ar ein gwyliadwraeth rŵan, bydd ein holl...

Mae pethau’n gwella (yn araf)...ond peidiwch â chael eich temtio i dorri’r rheolau Yn Wrecsam y mae’r gyfradd coronafeirws uchaf yng Nghymru o hyd (438 am bob 100k...
Reminder on criteria regarding schools and children of key workers

Nodyn atgoffa ar feini prawf yn ymwneud ag ysgolion a phlant gweithwyr allweddol

Hoffem anfon neges atgoffa bwysig am yr amgylchiadau cyfyngedig lle caiff plant gweithwyr allweddol a dysgwyr agored i niwed fynd i’r ysgol i dderbyn addysg wyneb yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
5.1 ° C
6 °
3.9 °
87%
1.5kmh
90%
Thu
5 °
Fri
5 °
Sat
6 °
Sun
7 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -