Underage

Yfed dan oed a defnyddio prawf adnabod rhywun arall? – Byddech yn synnu pa...

Wrth i economi nos Wrecsam brysuro, mae nifer y bobl ifanc sy’n dod i mewn i ganol y dref yn cynyddu. Mae’r busnesau lleol yn croesawu’r cynnydd hwn...
Ticket Fraud

Tocyn da i ddim? Peidiwch â gadael i dwyllwyr tocynnau fynd â’ch arian

Mae data newydd gan Action Fraud, y ganolfan genedlaethol rhoi gwybod am dwyll a seiberdroseddu, yn datgelu bod 4,982 o bobl wedi dioddef twyll tocynnau yn ystod...
Parents

Newyddion Llyfrgelloedd: Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yw’r man cyntaf am gyngor a gwybodaeth ar wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr. Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yn darparu cymorth, cefnogaeth a...
Rhybudd Twyll

£57 miliwn wedi ei golli o ganlyniad i dwyll cysylltu-o-bell! Sut i osgoi colli’ch...

Collwyd mwy na £57 miliwn y llynedd o ganlyniad i sgamiau lle twyllwyd y dioddefwyr i roi’r rheolaeth dros eu cyfrifiadur neu ffôn clyfar i droseddwyr. Cyhoeddwyd y...
Can you help?

Fedrwch chi helpu gyda’n hymchwil?

Bydd yr ymchwil yn cael ei gynnal gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Fe hoffem ni sgwrsio â thrigolion Wrecsam sydd wedi cael problemau ariannol ac sydd wedi...
Carnival of Words

Gŵyl Geiriau Wrecsam

Mae Gŵyl Geiriau Wrecsam yn prysur agosáu ac mae tocynnau ar gael o hyd ar gyfer nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys yr awdur poblogaidd Bethan Gwanas, yr...

DIM NEWID I GASGLIADAU BIN DROS GYFNOD Y PASG (NODYN ATGOFFA)

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, byddwn yn parhau i wagu eich biniau a chasglu eich ailgylchu fel yr arfer dros gyfnod y Pasg. Felly os yw eich ‘diwrnod bin’...
Football

Galeri Luniau – Twrnamaint Pêl-droed Ysgolion #Wrecsam2025

Ar 6 Ebrill 2022 cynhaliodd Wrecsam Egnïol dwrnamaint pêl-droed rhwng ysgolion, sef Twrnamaint 5 Cynradd C.P. Ysgolion Cymru, yn The Rock yng Nghefn Mawr a gafodd ei...
Newbridge

Sicrhau cyllid gwerth £2.8 miliwn ar gyfer ffordd wedi’i difrodi yng Nghefnbychan

Dyfarnwyd £2.8 miliwn i Gyngor Wrecsam er mwyn gwneud gwaith atgyweirio hanfodol ar ffordd y B5605 yng Nghefnbychan. Cafodd y ffordd ei difrodi’n ddifrifol yn Storm Christoph y...
Carnival of Words

Gŵyl Geiriau Wrecsam 2022

Mae yn dal amser i brynu eich tocynnau ar gyfer gŵyl lenyddol Gŵyl Geiriau Wrecsam eleni! Yn agor yr ŵyl eleni bydd yr awdur poblogaidd Mark Billingham, a...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
16.1 ° C
19.1 °
14.9 °
88%
4.3kmh
100%
Mon
15 °
Tue
14 °
Wed
16 °
Thu
16 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -