Trevor Basin

Uwchgynllun Technegol Basn Trefor

Mae Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte ar raglen nesaf ein Bwrdd Gweithredol. Gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo Uwchgynllun Technegol Basn Trefor a all arwain at...
Welsh Language

Perfformiad ein Polisi Iaith

Ddydd Mawrth bydd gofyn i’r Bwrdd Gweithredol gymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol y Gymraeg 2019/20 cyn i ni ei gyhoeddi ar y wefan. Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi nodi...
Road Popp

Gosod marciau pabi o amgylch Cofeb y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Wrth i Sul y Cofio nesáu ac wrth i ni baratoi i gofio mewn ffordd wahanol, rydym wedi ychwanegu marciau ffordd arbennig iawn yn yr ardal o...
properties

Paratoi Eiddo Gwag yn Ystod Pandemig

Nid yw’r angen am dai yn diflannu yn ystod pandemig, os unrhyw beth, mae’r angen yn cynyddu. Yng Nghyngor Wrecsam, rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i...
climate change

Newid Hinsawdd 2020 – ein camau nesaf

Mae’r argyfwng hinsawdd yn bwnc llosg ac yn un y mae’n rhaid i ni fynd i’r afael ag o’n gyflym. Ym mis Medi 2019 datganodd y Cyngor argyfwng...
Housing

Llety a chefnogaeth ychwanegol i bobl sydd wirioneddol angen cymorth

Mae’r pandemig Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar fywydau pawb – nid yn unig y rheiny sy’n ddiamddiffyn, ac wedi dioddef caledi ariannol ac emosiynol. Mae nifer o...
Remembrance

Cofio o’n cartref – ffrydiad byw o Wasanaeth Coffa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ar Sul...

Yn sgil y cyfnod atal byr sydd ar waith am bythefnos, gan gynnwys Sul y Cofio, mae gofyn i ni gyd gofio’r aberthau a wnaeth ein lluoedd...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

Nodyn Briffio Covid-19- Pethau allweddol mae angen i chi wybod yn Wrecsam

Prif negeseuon Arhoswch gartref tan 9 Tachwedd Rydym yn gwneud taliadau prydau ysgol am ddim ar gyfer gwyliau’r hanner tymor Mae Wrecsam yn cefnogi treial brechiad Covid-19...
Climate Change

Newid Hinsawdd 2020 – cipolwg o’r gwaith sy’n mynd rhagddo!

Fel rhan o Wythnos Newid Hinsawdd 2020,  dyma rannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda chi am y gwaith sy’n mynd rhagddo i leihau allyriadau carbon, ac rydym yn hapus...
accommodation

Llety Dros Dro ei Angen ar Unwaith!

Ydych chi’n berchen ar eiddo nad ydych yn gallu ei rentu, neu efallai eich bod yn berchen ar westy gydag ystafelloedd sbâr? Hoffech chi helpu pobl yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
7.8 ° C
9 °
6.1 °
81%
1kmh
75%
Fri
6 °
Sat
6 °
Sun
8 °
Mon
9 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -