Wrexham

Y Nadolig yng Nghanol Tref Wrecsam

Wrth i dymor y Nadolig agosáu, rydym yn falch o roi gwybod i chi beth yw dyddiadau digwyddiadau’r Nadolig yng nghanol y dref. Mae’r tymor yn dechrau gyda...

Parcio am ddim er mwyn ychwanegu at atyniadau Nadolig Wrecsam

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y gallwn gynnig parcio am ddim ym meysydd parcio’r cyngor yng nghanol y dref, ac eithrio Tŷ Pawb, ar ddiwrnodau penodol a fydd...

Ydych chi dan 25 oed? Dyma eich cyfle i bleidleisio ar yr hyn sy’n...

Ydych chi’n angerddol am yr amgylchedd a lleihau plastigau defnydd untro? A yw’n bwysig i chi weithio tuag at ymddygiad llai gwrthgymdeithasol? Neu, ai’r mater pwysicaf i...

Y cyfle olaf i weld yr Arddangosfa Gwaith-Chwarae

Mae oriel Tŷ Pawb wedi ei thrawsnewid yn faes chwarae antur enfawr fel rhan o'r arddangosfa Gwaith-Chwarae ac mae wedi bod yn boblogaidd iawn gyda dros 8623...
Recycling Recycle Quiz Question

Ble allaf i ailgylchu…? Cwblhewch ein cwis i ddarganfod ble i ailgylchu’r eitemau hyn

Beth sy’n mynd yn ble? A oes modd ailgylchu'r eitem hon? Ble ddylwn i roi hwn? Mae’r rhain i gyd yn gwestiynau y mae llawer ohonom yn...

Cam nesaf ymgynghoriad PSPO – gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi

Yn ddiweddar cynhaliom rownd o ymgynghori ar ein Gorchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus (PSPO) yng nghanol y dref. Mae'r PSPO yn caniatáu inni gyflawni gorfodaeth ar draws ardal ddiffiniedig...

Llongyfarchiadau Hafod y Wern

Da iawn i Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern sydd wedi ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru’. I gyflawni'r wobr, cyflawnodd Hafod y Wern yr...

Cam iach ar y blaen!

Mae dau ddigwyddiad yn dod i Lyfrgell Wrecsam a allai eich rhoi chi gam ar y blaen ar eich addunedau byw’n iach yn y Flwyddyn Newydd! Ewch i...

Adolygiad gorsafoedd pleidleisio – Cam nesaf yr ymgynghoriad

Y mis diwethaf fe wnaethom ni gyhoeddi manylion ar ymgynghoriad ar orsafoedd pleidleisio, ac a oes angen eu gwella ai peidio. Mae lleoliadau a gorsafoedd pleidleisio yn cael...

Llyfrau Pwyleg yn Llyfrgell Wrecsam

Wyddech chi fod gan Lyfrgell Wrecsam gasgliad o lyfrau Pwyleg ar gyfer cwsmeriaid y llyfrgell? Rydym ni wedi cael benthyg y casgliad o dros 100 o lyfrau yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
7.2 ° C
8.9 °
5.6 °
75%
4.1kmh
20%
Iau
5 °
Gwe
7 °
Sad
7 °
Sul
6 °
Llu
5 °
- Hysbysebu -