Mae’n Ddiwrnod Ailgylchu Byd-eang! BYDD WYCH. AILGYLCHA.

Heddiw (dydd Iau, 18 Mawrth) mae’n Ddiwrnod Ailgylchu Byd-eang a gofynnir i ni feddwl am y pethau yr ydym yn eu taflu i ffwrdd - gan edrych...
Tenants helped

Tenantiaid yn dychwelyd i’w gartrefi gyda help gan staff adran Tai

Yn Ionawr 2021, cafodd rhai o’n tenantiaid yn Caego a Pontfadog lifogydd dychrynllyd yn eu heiddo; gyda rhai yn gorfod symud i eiddo arall oherwydd y difrod...
Wrexham Acton Park Gorsedd Stones

Helpwch ni i Gadw Wrecsam yn Daclus i gefnogi Caru Cymru – a chadw...

Heddiw, rydym yn gofyn i bawb helpu i gadw Wrecsam a gweddill Cymru yn daclus – a helpu i ofalu am ein cornel hyfryd ni o’r byd. Fel...
Young Carer

Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc – cefnogi Gofalwyr Ifanc arwrol yng Ngogledd Cymru

Mae un o bob deuddeg o blant yn ymgymryd â rôl gofalwr ifanc ar ryw bwynt yn ystod eu plentyndod... a dyma ein harwyr di-glod o bob...

Nodi Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd – 16 Mawrth 2021

Heddiw yw Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd! Mae gwasanaethau cymdeithasol yn helpu i ddal cymunedau yng Nghymru gyda’i gilydd. Ond beth mae’n ei olygu, a phwy mae’n ei...

Bydd yn Ailgylchwr Gwych a helpu Cymru i gyrraedd y brig – 8 GAIR...

Mae dinasyddion Cymru ar flaen y gad gyda’n hailgylchu gwych. A dweud y gwir, ni yw’r drydedd genedl orau yn y byd am ailgylchu. Ond mae arnom...
LFD Testing

Dychwelyd i’r ysgol i ddisgyblion uwchradd: Mygydau wyneb a Phrofion Dyfais Llif Unffordd

Rydym i gyd yn edrych ymlaen i'n disgyblion cynradd, cyfnod allweddol 4 a chweched dosbarth ddychwelyd i’r ysgol ond mae'n bwysig cofio y dylai bob disgybl uwchradd...
Oes 5

Pleidleiswyr yn cael eu hannog i gofrestru mewn pryd i gael dweud eu dweud...

Ddydd Iau 6 Mai bydd preswylwyr yn cael pleidleisio am y rheiny a fydd yn eu cynrychioli yn y Senedd ac am Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd. Er...
Planning for the future

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Mae Cynllun y Cyngor wedi ei ddiwygio a’i gytuno gan y Cyngor Llawn, ac ar gael yn awr ar y wefan. Yn y cynllun hwn, mae ein hamcanion...
Covid-19

Nodyn briffio Covid-19 – ‘arhoswch yn lleol’ o fory (13 Mawrth) ymlaen os gwelwch...

O yfory (dydd Sadwrn, 13 Mawrth) ymlaen, ni fydd yn ofynnol i bobl yng Nghymru aros gartref mwyach. Yn hytrach, bydd gofyn iddynt ‘aros yn lleol.’ Mae Llywodraeth Cymru...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
14.4 °
11.1 °
50%
2.1kmh
0%
Llu
12 °
Maw
11 °
Mer
11 °
Iau
11 °
Gwe
12 °
- Hysbysebu -