video

Mae Llwybr Dyffryn Clywedog yn dangos Wrecsam ar ei gorau. Gwyliwch ein fideo i...

Mae Llwybr Dyffryn Clywedog yn daith gerdded fendigedig bum milltir a hanner o hyd, sy’n mynd a chi drwy rai o’n parciau gwledig gorau ar hyd y...

Mae Pobl Ifanc yn siarad am y ffordd y mae prosiect a redir gan...

Mae Tîm ADTRAC yn cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed o bob cwr o Wrecsam a Sir y Fflint ac yn eu helpu i oresgyn...

Cyfnod preswyl Evrah Rose

Mae ‘Dydd Llun 2’ ar ei ffordd ac fel rhan o’r dathliadau ar 22 Ebrill bydd y bardd Evrah Rose yn perfformio am y tro cyntaf fel...

Digwyddiad arbennig ar gyfer cymuned ysbyty Pwylaidd Llannerch Banna…

Mae arddangosfa gyfredol Amgueddfa Wrecsam ar hanes Ysbyty Pwylaidd Llannerch Banna wedi denu llawer o ddiddordeb! Roedd yr ysbyty yng nghanol gymuned Bwylaidd unigryw a dyfodd yn Llannerch...
ty pawb

Mae Tŷ Pawb yn un oed…felly beth yw hanes yr adeilad cymunedol hyd yma?

Blwyddyn yn ôl, fe agorodd Tŷ Pawb ei ddrysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Cafwyd dathliad arbennig a llwyddodd y digwyddiad hwn i ddenu miloedd ar...
video

Sut allwch chi ddefnyddio’r Siop Ailddefnyddio

Cafodd y fideo uchod ei ffilmio ym mis Tachwedd 2018, felly peidiwch â disgwyl dod o hyd i'r holl eitemau a ddangosir yn y siop. Dim ond...
video

GWYLIWCH: Dyma’ch Cynrychiolwyr Senedd Ieuenctid Cymru!

Mae’r Senedd Ieuenctid Cymru cyntaf erioed wedi cael ei ffurfio a chynhaliwyd y drafodaeth gyntaf yn y Senedd yn ddiweddar. Nod y senedd yw rhoi llwyfan i bobl...
video

Dyma sut mae ysgolion Wrecsam yn cymryd camau bach i achub y blaned (a...

Mae ysgolion ar draws Wrecsam yn parhau i wneud eu rhan yn yr ymdrech i leihau plastig ac achub y blaned. Mae ambell newid bach ond pwysig yn...
video

Llond y dref o hwyl ar Ddydd Gŵyl Dewi!

Mewn cydweithrediad â Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mae Cyngor Wrecsam wedi trefnu gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi, a fydd yn digwydd ar ddydd Gwener 1 Mawrth. Bydd yr...
Victoria School Recycling

Sut mae’r disgyblion hyn yn addysgu eraill ynglŷn ag ailgylchu

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria wedi cymryd y cyfrifoldeb o ddangos i eraill pa mor bwysig ydi ailgylchu. Roedd Pwyllgor Eco Ysgolion Wrecsam yn bresennol yng...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
17.7 ° C
23.9 °
12.7 °
85%
6.2kmh
40%
Thu
17 °
Fri
16 °
Sat
19 °
Sun
13 °
Mon
18 °
- Hysbysebu -