Gofalu am Wrecsam

Gofalu am Wrecsam – dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich...

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL Rydym i gyd yn gwybod bod diffyg gweithwyr gofal mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd. Efallai y...

Ymgynghoriad – dweud eich dweud ar ffiniau Cymru

Anogir pobl yn Wrecsam i ymateb i ymgynghoriad Comisiwn Ffiniau i Gymru ar ei fap newydd arfaethedig o etholaethau seneddol Cymru. Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion cychwynnol,...

Bydd yr uned brofi symudol yn dychwelyd i Johnstown bob dydd Llun – ac...

Bydd y profion ar gael i unrhyw breswylwyr lleol sy’n profi symptomau neu wedi derbyn cais gan ein swyddogion olrhain cysylltiadau i gael prawf... Mae uned brofi symudol...
Parents

Rhieni – rydym i gyd angen ychydig o gefnogaeth weithiau!

I rieni, mae bob amser wedi bod yn bwysig cael perthnasoedd adeiladol, cefnogol, boed gyda rhiant, teulu neu ffrindiau. Mae cael perthnasoedd o’r fath yn bwysicach nawr nag...

Ymunwch â’r darganfyddiad ar ein Diwrnod Agored

Mae Diwrnod Agored y mis hwn yn cynnig cyfle i ddarganfod mwy am gloddfa archeolegol gyffrous yn datgelu gweddillion y fila Rufeinig cyntaf erioed i gael ei...
Heddwch in Wrexham - outside front

Lle byw â chymorth newydd yn Wrecsam yn helpu pobl sydd ag anableddau dysgu

Mae lle i fyw modern yn helpu pobl yn Wrecsam sydd ag anawsterau dysgu dwys i fwynhau bywyd mwy annibynnol. Roedd Heddwch yn arfer bod yn breswylfa pedair...
CThEM

CThEM yn rhybuddio myfyrwyr rhag sgamiau

Erthyl Gwadd - CThEM Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn rhybuddio bod risg uwch y gallai myfyrwyr prifysgol sy’n cymryd swyddi rhan-amser gael eu twyllo gan sgamiau. Wrth...
20 mph

Eich Cyfle i Roi Eich Barn ar gynigion 20 mya Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgynghoriad ar hyn o bryd ynghylch cyflwyno cyfyngiadau 20 mya ar strydoedd a ffyrdd prysur mewn cymunedau yng Nghymru. Maent yn credu y...

Ydi hi’n rhy fuan i ddechrau sôn am y Nadolig?🎄

Bydd un o uchafbwyntiau’r Nadolig yn Wrecsam, y Farchnad Nadolig Fictoraidd, yn dod yn ôl i’n llonni eto eleni. Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein. Bydd y farchnad yn...
Tymor Taclus - dyddiad cau 17 Medi

Yn galw ar holl bobl ifanc! Dewch i gymryd rhan yn y #TymorTaclus i...

Wyt ti dan 25 mlwydd oed? Hoffet ti helpu i gadw dy fro yn daclus ac ennill bag nwyddau a thaleb i wario mewn siop dim gwastraff...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15 ° C
16.1 °
13 °
81%
7.9kmh
100%
Gwe
13 °
Sad
12 °
Sul
11 °
Llu
11 °
Maw
10 °
- Hysbysebu -