private tenant

Tenantiaid Preifat – a yw’r coronafeirws yn effeithio ar eich aelwyd?

Mae bron i 1 ymhob 5 aelwyd yn byw mewn cartref wedi’i rentu. Mae Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn ymgynghori gyda thenantiaid preifat i weld sut maen...
video

🎄 Siopa hwyr yn Wrecsam a helfa corachod drwg 🎄

Bydd y Nadolig yma cyn i ni droi rownd. Cynhelir siopa hwyr yn Wrecsam rhwng 5 ac 8pm ar nos Iau y trydydd, y degfed a’r ail ar...
budget

Mae gennym gwestiwn i chi – ymgynghoriad ar gyllideb 2021/22

Fel y gwyddom i gyd, mae toriadau dinistriol wedi bod i gyllid llywodraeth leol ers i’r caledi ariannol ddechrau yn 2007/08, ac yn ystod y cyfnod hwn...
video

Stori Kerry. YMDDYGIAD SY’N RHEOLI AC YMDDYGIAD CYMHELLOL – SUT I ADNABOD YR ARWYDDION...

Rydym i gyd yn gyfarwydd gyda trais domestig a cam-drin geiriol neu gorfforol ond gall ymddygiad sy’n rheoli ac ymddygiad cymhellol fod yn fwy anos i’w hadnabod. Mae’n...

Prosiect cymunedol ar y gweill i greu blancedi i gartref gofal

Ar ddechrau 2020, roedd aelodau llyfrgell Gwersyllt, a thrigolion lleol yn cynhyrchu sgwariau wedi eu gwau er mwyn eu gwnïo gyda’i gilydd i greu blancedi lliwgar. Diogelu'r bobl...
adnewyddau

Adnewyddu ein Heiddo…

Yng Nghyngor Wrecsam rydym yn falch o ddarparu cartrefi gydol oes o ansawdd ardderchog i’n tenantiaid. Bydd y gwaith a wnawn yn awr, yn ddim byd tebyg...
Elec

A fyddwn yn barod ar gyfer cerbydau trydan erbyn 2030?

Mae cerbydau trydan wedi cyrraedd y newyddion eto’r wythnos hon yn dilyn cyhoeddiad na fydd holl geir a faniau newydd wedi eu pweru gyda thanwydd a diesel...
Arriva Wales

Bydd Bysiau Arriva Cymru yn ychwanegu mwy o fysiau i’w hamserlen

Bydd yn haws defnyddio bysiau Arriva Cymru i deithio o 6 Rhagfyr gan fod Arriva bellach wedi cyhoeddi y bydd rhagor o wasanaethau yn cael eu hychwanegu...
ty pawb

Mae Tŷ Pawb bellach yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau teuluol am ddim â’n...

Fel rhan o’n hailagor yn raddol, mae Tŷ Pawb bellach yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau teuluol am ddim â’n horiel! Mae’r slotiau hyn ar gael ar gyfer...

Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam

Hoffech chi ddatblygu eich hyder neu ydych chi angen cymorth i oresgyn y rhwystrau sy'n eich hatal rhag dysgu? Ydych chi’n 16 neu’n hŷn ac angen cymorth i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
-2.4 ° C
-0.6 °
-3.9 °
96%
3.1kmh
50%
Maw
3 °
Mer
7 °
Iau
10 °
Gwe
8 °
Sad
4 °
- Hysbysebu -