Byw yn dda gyda dementia yn Wrecsam – dewch i gwrdd â HUG!

Cynhaliwyd digwyddiad yn Tŷ Pawb yn ddiweddar i ddathlu'r hyn y mae Wrecsam wedi bod yn ei wneud i gefnogi pobl sy'n byw gyda Dementia a'u gofalwyr. Yn...

Perfformiad arbennig iawn dydd Iau yma

Bydd y sioeau poblogaidd Cerddoriaeth Fyw yn parhau ddydd Iau yma yn Tŷ Pawb gyda pherfformiad arbennig iawn yn dathlu hanes a bywyd Dyfrffordd Pontcysyllte a ysgrifennwyd...

Newyddion da wrth i’r Loteri Genedlaethol gymeradwyo nawdd o £1.52 miliwn ar gyfer gwaith...

Mae gennym newyddion da iawn. Nôl yn haf 2018, fe gyhoeddom ni ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn nawdd rownd gyntaf gan y Loteri Genedlaethol ar...

Rhyfeloedd Angof : Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig o gwmpas y Byd

Mae Wrecsam yn nodi Sul y Cofio a Diwrnod y Cadoediad eleni gydag arddangosfa newydd yn yr amgueddfa: Rhyfeloedd Angof : Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig o gwmpas y...

Darganfyddwch y ffeithiau a’r ffantasi o hanes Wrecsam

Dydd Sadwrn 16 Tachwedd – 11.00am-12.30pm Dechrau a gorffen yn nerbynfa Tŷ Pawb Am ddim O’r dref farchnad i Terracottapolis, dewch o hyd i ffeithiau a ffantasi Wrecsam hanesyddol ar...

Rhybudd ynglŷn â thwyll Amazon

Wrth i’r Nadolig nesáu mae’r tîm Safonau Masnach a Gwarchod y Cyhoedd yma yn Wrecsam yn gofyn i bawb fod yn wyliadwrus o unrhyw alwadau diwahoddiad yn...

Mae Bargen Dwf Gogledd Cymru wedi cyrraedd carreg filltir nodedig

Mae Bargen Dwf Gogledd Cymru, sy’n werth sawl miliwn o bunnau, wedi gwneud cynnydd trwy lofnodi Penawdau Telerau gyda Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Bwrdd Uchelgais...

Cyhoeddwyd y 50 bandiau gyntaf ar gyfer FOCUS Wales 2020

Yn 2020 cynhelir yr ŵyl arddangos ryngwladol FOCUS Wales am y 10fed tro yn Wrecsam. Bydd dros 250 o actau o Gymru a phob cwr o'r byd...
video

Dod â chenedlaethau ynghyd yn Wrecsam

Gwelwyd llawer o fewn cyfryngau prif ffrwd ar ymchwil i ofal pontio’r cenedlaethau - yr arfer o ddod â’r bobl ifanc a’r bobl hŷn ynghyd drwy gyflwyno...

Seiren Cyrch Awyr i seinio am 11am ddydd Llun

I gofio Diwrnod y Cadoediad byddwn yn seinio seiren cyrch awyr am 11am ddydd Llun 11 Tachwedd. Mae’n rhan bwysig o’r coffâd ac ers blynyddoedd bellach mae pobl...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
7.2 ° C
8.3 °
5.6 °
87%
3.1kmh
90%
Sat
8 °
Sun
9 °
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
8 °
- Hysbysebu -