Arddangosfa newydd i agor yn Amgueddfa Wrecsam

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru Digwyddiadau rhyngwladol a hanes lleol yn dod ynghyd yn Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru, yr arddangosfa ddiweddaraf...

Trenau uniongyrchol i Lerpwl – gwasanaeth newydd ym mis Mai

Ym mis Mai eleni, gallai trên fod yn mynd yn uniongyrchol o Wrecsam i Lime Street, Lerpwl ar yr adegau prysur. Bydd hyn yn ychwanegol at wasanaeth newydd...
Text scam warning

Gwyliwch rhag twyllwyr yn anfon negeseuon testun credyd Treth y Cyngor

Ydych chi wedi derbyn neges destun yn dweud eich bod wedi talu gormod o Dreth y Cyngor? Mae’n ddrwg gennym ddweud nad ydynt yn rhai go iawn. Rydym yn...

Rhowch eich barn ar ddyfodol gofal cymdeithasol

Efallai y cofiwch y llynedd, gwnaethom edrych ar adolygu rhai o'n gwasanaethau Dydd ac Anabledd gyda chanolbwynt arbennig ar bedwar prosiect gwahanol: Le Cafe; Coverall; PAT; a’r caffi...
Acton Park View Scenery Bench

Hoffech chi weithio yn yr awyr agored yn ein parciau gwledig bendigedig? Tarwch olwg...

Mae parciau gwledig Wrecsam ymysg y rhai gorau yng Nghymru :-) Daw llawer o bobl i’w mwynhau wrth hamddena a’u teuluoedd a’u ffrindiau, ond prin yw’r rhai sy’n...
Saint Giles Church Staff

Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr sy’n heidio i Eglwys San Silyn

Mae nifer yr ymwelwyr sy’n dod i Eglwys San Silyn yng nghanol tref Wrecsam yn dal i gynyddu, ac mae’r staff wedi bod yn dathlu poblogrwydd yr...
Library Books Job Vacancy

Hoffech chi weithio mewn llyfrgell? Darllenwch am y swydd yma!

Gall llyfrgell fod yn lle gwych i weithio... Byddwch yn gweithio o amgylch llenyddiaeth a chyfryngau sy’n gallu helpu pobl i wella eu sgiliau a’u gwybodaeth, ac yn...

Cynnig i ymestyn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas i’w drafod

Mae cynigion ar y gweill i gynyddu nifer y lleoedd mewn ysgol gynradd drefol. Yr wythnos nesaf, bydd ein Bwrdd Gweithredol yn ystyried cynlluniau i gynyddu nifer y...

Beth sydd ‘mlaen ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched?

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar 8 Mawrth, i ddathlu a chydnabod llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol merched. Y thema eleni yw #CydbwyseddErGwell, gyda’r nod o drafod...

Ydych chi’n ofalwr? Edrychwch ar hyn…

Os ydych chi dros 18 oed ac yn darparu gofal a/neu gefnogaeth ddi-dâl i aelod o’r teulu, partner, plentyn, ffrind neu gymydog sydd yn byw yn Wrecsam,...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
3.4 ° C
5 °
1.7 °
86%
1kmh
68%
Llu
10 °
Maw
12 °
Mer
11 °
Iau
13 °
Gwe
13 °
- Hysbysebu -