Enwebwch eich sêr chwaraeon cymunedol ar gyfer y Gwobrau Chwaraeon

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud llawer o chwaraeon? Efallai eich bod yn aelod o dîm neu glwb chwaraeon cymunedol lleol – neu efallai eich bod yn mynd...

Hanner tymor o gadw’n heini

Gall cadw eich plant yn brysur yn ystod gwyliau’r hanner tymor fod yn dasg reit anodd. Yn lwcus, gallwn eich helpu i’w difyrru – a chael gwared ar...

Ail-agoriad swyddogol y Byd Dŵr

Torrodd Faer Wrecsam, y Cyng. John Pritchard, y rhuban i ail-agor y cyfleusterau newydd at y Byd Dŵr yn swyddogol. Mae’r gwaith o ailwampio cyfleusterau canol tref Wrecsam...

Edrych yn gyfarwydd? – Dywedwch wrthym ni lle mae o

Mae arwydd ffordd ar goll. Nid dim ond unrhyw arwydd...mae'n arwydd rhestredig Gradd II. Enghraifft anghyffredin o arwydd haearn bwrw lleol sydd wedi goroesi ers y 19eg...

Cyflwynwch eich ceisiadau ar gyfer diwrnodau olaf Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018

Dim ond ychydig ddiwrnodau sydd ar ôl i gyflwyno cais i Gystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam cyn y dyddiad cau ar 31 Hydref. Mae’r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal...
Remembrance Sunday

Dydd y Cadoediad a Sul y Cofio yn Wrecsam

Mae manylion wedi’u cadarnhau ynghylch gwasanaethau Dydd y Cadoediad a Sul y Cofio yng nghanol tref Wrecsam eleni. Dydd y Cadoediad Bydd dau funud o dawelwch yn cael...

Mwy o gartrefi wedi eu trawsnewid gan ein prosiect moderneiddio…

Mae tenantiaid y Cyngor wedi croesawu gwaith i wella eu cartrefi. Cafodd dai ym Mhen y Bont yn Nhrefor ystafelloedd ymolchi newydd wedi’u haddasu fel rhan o brosiect...

Seiren o’r Ail Ryfel Byd yn Canu Unwaith Eto

Yn Wrecsam, un ddefod yn benodol sy’n gwahaniaethu ein Dydd y Cofio ni oddi wrth gweddill y DU yw caniad seiren cyrch awyr yr Ail Ryfel Byd....

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chyfarwyddwr Creadigol newydd Tŷ Pawb

Ers cyhoeddi enw dewisedig yr adeilad, mae diddordeb wedi cynyddu’n fawr yn natblygiad newydd Tŷ Pawb, a fydd yn dod â'r celfyddydau, marchnadoedd a gwaith cymunedol at...

Chwilio am Gardiau Nadolig? Mae gan Eglwys San Silyn y cyfan i chi, ac...

Ychydig yn rhy gynnar ar gyfer y Nadolig? Efallai, ond mae Eglwys San Silyn yng nghanol tref Wrecsam wedi agor eu siop Cardiau Nadolig flynyddol lle medrwch...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -