Edrych yn gyfarwydd? – Dywedwch wrthym ni lle mae o

Mae arwydd ffordd ar goll. Nid dim ond unrhyw arwydd...mae'n arwydd rhestredig Gradd II. Enghraifft anghyffredin o arwydd haearn bwrw lleol sydd wedi goroesi ers y 19eg...

Cyflwynwch eich ceisiadau ar gyfer diwrnodau olaf Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018

Dim ond ychydig ddiwrnodau sydd ar ôl i gyflwyno cais i Gystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam cyn y dyddiad cau ar 31 Hydref. Mae’r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal...
Remembrance Sunday

Dydd y Cadoediad a Sul y Cofio yn Wrecsam

Mae manylion wedi’u cadarnhau ynghylch gwasanaethau Dydd y Cadoediad a Sul y Cofio yng nghanol tref Wrecsam eleni. Dydd y Cadoediad Bydd dau funud o dawelwch yn cael...

Mwy o gartrefi wedi eu trawsnewid gan ein prosiect moderneiddio…

Mae tenantiaid y Cyngor wedi croesawu gwaith i wella eu cartrefi. Cafodd dai ym Mhen y Bont yn Nhrefor ystafelloedd ymolchi newydd wedi’u haddasu fel rhan o brosiect...

Seiren o’r Ail Ryfel Byd yn Canu Unwaith Eto

Yn Wrecsam, un ddefod yn benodol sy’n gwahaniaethu ein Dydd y Cofio ni oddi wrth gweddill y DU yw caniad seiren cyrch awyr yr Ail Ryfel Byd....

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chyfarwyddwr Creadigol newydd Tŷ Pawb

Ers cyhoeddi enw dewisedig yr adeilad, mae diddordeb wedi cynyddu’n fawr yn natblygiad newydd Tŷ Pawb, a fydd yn dod â'r celfyddydau, marchnadoedd a gwaith cymunedol at...

Chwilio am Gardiau Nadolig? Mae gan Eglwys San Silyn y cyfan i chi, ac...

Ychydig yn rhy gynnar ar gyfer y Nadolig? Efallai, ond mae Eglwys San Silyn yng nghanol tref Wrecsam wedi agor eu siop Cardiau Nadolig flynyddol lle medrwch...

Cefnogwch gyfle ysgol i ennill maes chwarae newydd

Gwyddom i gyd pa mor bwysig yw chwarae ar gyfer plant - yn enwedig yn yr ysgol, lle gall lleoliadau chwarae helpu plant i gymdeithasu, ymarfer corff...
Wrexham Library Books Events

CARU LLYFRAU? FYDDWCH CHI DDIM AM FETHU HWN…

Mae dyddiadau Gŵyl Geiriau 2018 un o’r prif wyliau llyfrau yng Ngogledd Cymru a’r Gororau, wedi’u cyhoeddi. Cynhelir digwyddiadau llenyddol mewn lleoliadau ar draws Wrecsam rhwng dydd Sadwrn,...

Eich gwaith mewn miloedd o bocedi?

Os ydych chi neu eich plentyn yn mwynhau gwneud lluniau, sut hoffech chi ddod o hyd i'ch gwaith mewn miloedd o byrsiau, waledi a phocedi ar draws...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
mist
14.5 ° C
17.2 °
11.7 °
72%
3.6kmh
40%
Maw
13 °
Mer
15 °
Iau
18 °
Gwe
17 °
Sad
17 °
- Hysbysebu -