18.12.17 D Jones and Son – Datganiad ar Wasanaethau Bws

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol am yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Rydym yn parhau i ymateb i’r golled o D Jones & Sons i’n orau,...

Seibiant i Rachel

Dim cyflog, dim tâl salwch, dim gwyliau blynyddol – os ydych yn ofalwr byddwch yn gwybod sut beth yw hyn! Mae gofalu am anwyliaid yn gallu rhoi straen...

Diweddariad 17.12.17 – D Jones & Sons yn Rhoi’r Gorau i Fasnachu Heddiw

Mae newyddion trist heddiw gan fod cwmni bws lleol D Jones & Sons wedi cyhoeddi y byddant yn  rhoi’r gorau i fasnachu o heddiw ymlaen. Mewn datganiad diweddar,...
street pastors

Gofalu, Gwrando, Helpu. Cyfarfod â Gweinidogion Stryd Wrecsam

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #yfedllaimwynhaumwy Ydych chi wedi bod am noson allan yn Wrecsam ac wedi gweld pobl mewn...

Prynu eich anrhegion Nadolig ar-lein? Darllenwch hwn yn gyntaf

Wrth i ni nesáu at y ras olaf o siopa Nadolig cyn y diwrnod mawr, mae’n debyg mai eich bwriad fydd gwneud llawer o’ch siopa ar-lein. Mae tîm...

Gwobr Chwaraeon yn cydnabod arwyr heb dderbyn clod, meddai hyfforddwr

Dim ond ychydig o ddiwrnodau sydd ar ôl i enwebu eich arwyr chwaraeon lleol ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2018, wedi’u cefnogi gan Wrecsam...

Cymwys i ofalu

Mae cwrs a ariennir gan Bartneriaeth Cymunedau’n Gyntaf Caia a Hightown wedi gweld myfyrwyr yn dathlu ar ôl i bob un basio eu cwrs Cyflwyniad i Ofal...
Drugs

Yr ‘arwyddion cynnar yn galonogol’ wrth i Wrecsam gymryd dull newydd i fynd i’r...

Mae effaith cyffuriau synthetig newydd fel ‘Mamba’ a ‘Spice’ wedi ei nodi’n glir. Rydych chi wedi gweld y lluniau. Rydych chi wedi darllen y penawdau. Mae trefi a...

Wrecsam “llawn croeso” yn barod i dderbyn teuluoedd o ffoaduriaid

Efallai bydd ffoaduriaid sy’n ffoi rhag yr argyfwng dyngarol yn cael eu croesawu i Wrecsam, gyda chefnogaeth bellach gan y Cyngor yn cael ei argymell. Gallai Wrecsam groesawu...

Diweddglo Eiraog i Ddiwrnod Cerfio Rhew

Bydd ddiweddglo swynol i’r ddiwrnod cerfio rhew - datganwyd y trefnwyr eu bydd yn ddenfynddio peiriant eira ar y dydd i roi awyrgylch llawen i’r diwrnod. Bydd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
13.3 °
12.2 °
65%
4.9kmh
0%
Mon
19 °
Tue
18 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -