Gofalu am Wrecsam

Gofalu am Wrecsam – dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich...

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL Rydym i gyd yn gwybod bod diffyg gweithwyr gofal mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd. Efallai y...

Amgueddfa Bêl-droed i Gymru – Tîm Dylunio Wedi’i Gyhoeddi

Mae gwireddu Amgueddfa Bêl-droed i Gymru yn Wrecsam wedi dod gam yn nes gyda phenodiad y tîm dylunio. Bydd Haley Sharp Design (hsd), ynghyd â'r penseiri Purcell a...

⚽POB LWC CYMRU⚽

Gan fod pencampwriaeth yr Ewros ar fin cychwyn, hoffem anfon ein dymuniadau gorau a’n cefnogaeth i garfan Cymru. Ar y nosweithiau cyn gemau grŵp Cymru, byddwn yn goleuo...

Rhoi Hwb i Sgiliau Arwain a Sgiliau Bywyd Merched trwy Raglen Bêl-droed Arloesol

Dewiswyd ysgol uwchradd yn Wrecsam i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar draws Cymru o raglen arloesol sydd wedi’i dylunio i annog merched i gymryd rhan mewn...

Helpwch ni i atal pobl rhag tipio’n anghyfreithlon

Mae ein ceidwaid wedi bod yn adrodd am achosion o dipio anghyfreithlon o amgylch Parc Stryt Las yn Johnstown. Mae staff y parc wedi bod yn casglu sbwriel...

Allech chi ein helpu i oresgyn rhwystrau i gynhwysiant?

Mae’r Hwb Cyfeillion yn gymuned o unigolion a grwpiau sy’n dod at ei gilydd i gwrdd â phobl newydd, i fwynhau, a chydweithio i wella mynediad a...

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon…

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Cefnogi Masnachwyr, fel arall, ni...
Environment

Rŵan ‘di’ch cyfle chi i ddweud eich dweud ar wella ein hamgylchedd

Mae pawb yn poeni am y sefyllfa bresennol yn sgil Covid-19 a sut fydd y feirws yn effeithio arnom ni yn ystod y gaeaf ac wrth i’r...
Open for Business

Wrecsam ar agor am fusnes gyda phwyslais ar eich diogelwch

Gyda'r newyddion bod y cyfyngiad teithio 5 milltir yn cael ei lacio ar draws Cymru, fe’ch anogir i gyd i ddychwelyd i ganol y dref sydd Ar...
Wrexham Gateway

Porth Wrecsam – gweledigaeth ar gyfer ardal Ffordd yr Wyddgrug yn symud ymlaen

Y llynedd cyhoeddwyd cynlluniau ar gyfer adfywio sylweddol ar gyfer ardal Ffordd yr Wyddgrug i mewn i Wrecsam er mwyn ei weld yn cael ei drawsnewid yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
9.9 ° C
11 °
9.4 °
95%
5.6kmh
100%
Fri
9 °
Sat
7 °
Sun
9 °
Mon
11 °
Tue
13 °
- Hysbysebu -