Wrexham council news, nursery applications 2019, nursery schools Wrexham

Y diwrnod olaf y gellir ymgeisio am le ysgol feithrin i’ch plentyn fydd dydd Gwener nesaf, Chwefror 22, 2019.

Mae llefydd mewn ysgolion meithrin yn agored i blant fydd yn dair oed erbyn Awst 31, 2019.

Os nad ydych wedi ymgeisio eto, gellir ymgeisio ar-lein nawr trwy glicio’r botwm Derbyniadau Ar-lein. Gellir gwneud hwn ar eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn symudol a bydd angen i chi gofrestru i gael cyfrif, os nad ydych wedi gwneud hyn yn barod.

Ymgeisio ar-lein yw’r ffordd hawsaf a chyflymaf o wneud cais. Byddwch yn derbyn e-bost yn syth bin i gadarnhau fod eich cais wedi ei dderbyn.

Opsiwn arall fyddai casglu ffurflen bapur o Galw Wrecsam, 16 Stryt Yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG, neu ei lawr lwytho.

Bydd modd i chi nodi y dewis sydd orau gennych am ysgolion penodol ar eich cais. Byddwn yn eich argymell i ddewis mwy nag un ysgol yn y drefn sydd orau gennych rhag ofn nad yw un neu fwy o’r ceisiadau’n llwyddiannus.

Mae mwy o awgrymiadau am y broses ymgeisio ar ein gwefan.

Wythnos yn unig sydd ar ôl i ymgeisio, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud cais erbyn Dydd Gwener, Chwefror 22 rhag i chi golli allan ar le!

YMGEISIO NAWR