Nursery admission

Os ydych wedi gwneud cais am le ysgol meithrin ar gyfer Medi 2020 byddwn yn cael gwybod os oedd eich cais yn llwyddiannus ai peidio ar ddydd Gwener 8 Mai.

Os na ellir cynnig lle yn eich ysgol a ffefrir bydd yr e-bost neu’r llythyr a gewch yn egluro pam na ellir ei gynnig. Bydd hefyd yn cynnwys cyfarwyddiadau ar y drefn i’w dilyn i ychwanegu dewisiadau ychwanegol i’ch cais gwreiddiol.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Os ydych yn dymuno gwrthod lle a gynigiwyd, anfonwch e-bost i admissions@wrexham.gov.uk neu ysgrifennu atynt yn Derbyniadau Ysgol, Stryt y Lampint, Wrecsam, LL11 1LG

Os ydych yn dymuno gweld eich cais trwy’r porth dinesydd defnyddiwch y ddolen isod.

Nodyn pwysig: I weld eich cais bydd angen i chi greu MyAccount, gan ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd wrth i chi greu eich cais meithrin gwreiddiol.

https://beta.wrecsam.gov.uk/service/derbyniadau-ysgol?_ga

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19