12-15

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnal clinig brechu Covid-19 bob dydd Sadwrn a dydd Sul ar gyfer bobl ifanc yn y grŵp oedran 12-15 oed yng Nghanolfan Catrin Finch yn Wrecsam.

Gwahoddir pobl ifanc 12-15 oed sydd ag apwyntiad yn barod ar gyfer yr wythnosau nesaf i fynychu unrhyw un o’r clinigau galw heibio hyn os ydyn nhw’n dymuno derbyn eu brechiad yn gynt.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Bydd rhiant neu warcheidwad angen rhoi caniatâd ar ran y person ifanc ac yn gorfod cadw cwmni iddyn nhw pan fyddan nhw’n derbyn eu brechiad.

Mae’r clinig galw heibio ar agor ar ddyddiau Sadwrn a Sul rhwng 9am a 5pm yng Nghanolfan Catrin Finch ar safle Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

I gael mwy o wybodaeth edrychwch ar gwestiynau cyffredin BIPBC am frechiadau i bobl ifanc 12-15 oed.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL