green bin

Ni fydd biniau preswylwyr sy’n rhoi eu bin gwyrdd allan i’w gasglu ond nad ydynt wedi talu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn cael eu gwagio, yn hytrach, gosodir sticer arno i’w hatgoffa sut i gofrestru ar gyfer y casgliadau.

Oes un o’r sticeri hyn wedi ymddangos ar eich bin gwyrdd chi yn ddiweddar? 👇

Os nad ydych chi wedi talu am wasanaeth 2021/22, ewch i wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd a dilyn y cyfarwyddiadau syml i dalu.

Mae’r tâl gwasanaeth wedi ei rewi ar £25 y bin a bydd y gwasanaeth yn para o’ch dyddiad cofrestru tan 2 Medi 2022, felly cofrestrwch cyn gynted â phosibl i gael y gwerth gorau am arian. Yn syml, gorau po gyntaf y byddwch yn ymuno er mwyn i chi gael mwy o gasgliadau.

“Nid ydym am i bobl fethu unrhyw gasgliadau”

Dywedodd Darren Williams, Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol: “Rydym wedi cyflwyno’r sticeri fel ffordd o roi gwybod i breswylwyr sut i adnewyddu’r gwasanaeth, os nad ydynt wedi talu ond eu bod yn dal i roi eu bin gwyrdd allan i’w gasglu. Mae’n debyg nad yw rhai wedi sylweddoli bod y flwyddyn gasglu newydd wedi dechrau ddiwedd mis Awst ac nid ydym am i’r bobl hyn fethu unrhyw gasgliadau. Rydym am geisio rhoi gwybodaeth iddynt am sut gallant dalu, ac mae’r sticeri yn ffordd uniongyrchol i ni wneud hyn. Gall unrhyw un nad ydynt wedi talu eto ac sydd eisiau’r casgliadau fynd i wrecsam.gov.uk/gwastraffgardd neu ffonio’r adran Gwasanaethau Stryd i dalu a byddant yn dal i gael sawl mis o gasgliadau am £25 os byddant yn cofrestru’n fuan.”

Cewch fwy na 9 mis o gasgliadau os byddwch chi’n cofrestru cyn hir

Mae’r hydref bob amser yn amser poblogaidd ar gyfer garddio, gyda dail yn cwympo o’r coed a phlanhigion meirw o’r haf angen eu clirio. Os na wnaethoch adnewyddu ym mis Awst, ond yn difaru bellach, cofiwch nad yw’n rhy hwyr i ymuno!

Os byddwch yn cofrestru rŵan, byddwch yn cael 9 mis o gasgliadau, a phe baech yn ei adael am fis arall cyn cofrestru, byddwch yn talu’r un pris i gael 8 mis o gasgliadau.

Talwch ar-lein lle bo modd

Talu ar-lein yw’r ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus o gofrestru ar gyfer y gwasanaeth, a gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg o’r dydd, a bydd ond yn cymryd ychydig funudau i chi.

Os nad yw’n bosibl i chi dalu ar-lein, gallwch ffonio Gwasanaethau Stryd i dalu â cherdyn, ond mae’n debyg y bydd rhaid i chi aros i wneud hynny.

Gadewch 10 diwrnod i’ch sticer gyrraedd

Bydd preswylwyr sy’n cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yn derbyn sticer newydd ar gyfer casgliadau 2021/22, y bydd angen ei arddangos yn glir ar gaead eich bin. Gadewch 10 diwrnod o leiaf o’r dyddiad rydych yn cofrestru er mwyn derbyn eich pecyn sticer newydd.

Casgliadau misol Rhag 2021-Chwef 2022

Bydd casgliadau gwastraff gardd yn rhedeg unwaith y mis o fis Rhagfyr 2021 tan fis Chwefror 2022 ar gyfer rhai sydd wedi talu am y gwasanaeth, a bydd casgliadau arferol bob pythefnos yn ailddechrau ym mis Mawrth.

Nodyn atgoffa – casgliadau bin gwyrdd yn newid i gasgliad misol dros gyfnod y gaeaf

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL