Mae Llyfrgell Gwersyllt yn cynnal clwb darllen ar drydydd dydd Iau o bob mis rhwng 2pm a 3.30pm

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Mae’r clwb darllen yn rhoi’r cyfle i chi gwrdd â phobl debyg ac i gael trafodaethau bywiog ar lyfr y mis – a bydd diod boeth a darn o gacen i’w mwynhau hefyd 🙂

Mae’r Clwb yn croesawu unrhyw un sydd â diddordeb darllen a siarad am lyfrau, eu cryfderau a’u gwendidau ac am yr awduron eu hunain hefyd.

Felly, os hoffech chi sgwrsio am lyfrau beth am ymuno â nhw?

Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld yma.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU