Ydych chi’n dysgu i siarad Cymraeg ac angen ymarfer yr hyn rydych wedi’i ddysgu?

Efallai eich bod chi’n siarad Cymraeg ond wedi colli’ch hyder i siarad gyda phobl yn Gymraeg?

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, beth am ymuno â Chlwb Sgwrsio yn Llyfrgell Y Waun. Mae’r grŵp hwn yn cwrdd bob dydd Iau am 2pm i gael sgwrs anffurfiol yn Gymraeg fel y gallwch gyfarfod pobl debyg er mwyn gwella eich sgiliau sgwrsio dros baned.

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch Llyfrgell Y Waun ar 01691 772344.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN