Executive Board

Yn dilyn problemau gyda system sain Siambr y Cyngor rydym ni o’r diwedd wedi archebu microffonau newydd ac o 13 Chwefror byddwch yn gallu ein clywed ni’n eglur yn ystod cyfarfodydd – pa un ai ydych chi yn yr ystafell neu’n gwylio’r gweddarllediad.

Meddai’r Cyng. Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Mae’n rhaid i ni fod yn ofalus iawn wrth wario arian ond, y tro hwn ac er lles y cyhoedd, roeddem yn teimlo nad oedd gennym ni ddewis heblaw prynu microffonau newydd.”

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Gallwch wylio cyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol ar 13 Chwefror am 10am.

I wylio’r gweddarllediad ewch i https://wrexham.public-i.tv/core/portal/home.

Bydd y rhaglen ar gael ar ein gwefan yma.

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT