Cofiwch aros gartref. Diolch

Helpwch i atal coronfeirws. Os gallwch, gweithiwch gartref yn ystod y cyfnod atal ac osgoi defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag y bo modd.

Drwy gyfyngu ar ein cysylltiadau gallwn atal coronafeirws rhag lledaenu, lleihau pwysau ar ein Gwasanaeth Iechyd ac achub bywydau.

Darllenwch gwestiynau cyffredin cyfnod atal y coronafeirws ar wefan Llywodraeth Cymru.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG