Ar hyn o bryd mae Cymru dan gyfnod clo cenedlaethol, gyda chanllawiau’n nodi fod rhaid i ni aros gartref, heblaw ar gyfer dibenion cyfyngedig iawn.

Yng ngoleuni hyn, mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol wedi atal casgliadau wyneb yn wyneb ar gyfer yr Apêl Pabi yng Nghymru.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Er gwaethaf absenoldeb casglwyr eleni, mae mwy o ffyrdd nac erioed i bobl gymryd rhan a chefnogi’r Apêl Pabi o bell.

Mae’r Lleng Brydeinig wedi cyflwyno sawl dewis i bobl sydd am gefnogi’r Apêl o’u cartrefi yn unol â chyfyngiadau Covid-19. Mae’r rhain yn cynnwys:

  1. Prynu eich pabïau papur ac eitemau eraill o Siop Pabïau’r Lleng Brydeinig ar-lein.
  2. Lawrlwytho ac arddangos pabi yn eich ffenestr.
  3. Cymryd rhan yn yr her 11/11 i godi arian.
  4. Cwblhau taith redeg rithiol.
  5. Rhoi arian ar-lein.

Mae mwy o wybodaeth am yr uchod, a ffyrdd eraill i gefnogi’r apêl ar gael ar wefan y Lleng Brydeinig Frenhinol. 

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Eleni, yn debyg iawn i eraill yn y gymdeithas, mae’r Apêl Pabi wedi gorfod addasu oherwydd bygythiad Covid-19 ac mae’n gofyn i’r cyhoedd ei chefnogi yn fwy nac erioed, oherwydd eleni, mae pob pabi’n cyfri.

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, Cefnogwr Lluoedd Arfog Cyngor Wrecsam: “Mae Apêl Pabi’r Lleng Brydeinig bob tro yn cael ei chefnogi a’i chynrychioli’n dda ar draws Wrecsam, a byddwn yn annog pawb i gefnogi’r apêl o’u cartrefi eleni…boed hynny’n golygu prynu pabi ar-lein neu gymryd rhan yn yr her 11/11 i godi arian.

“Mae pabïau hefyd yn cael eu gosod ar bolion lamp ger tref Wrecsam, ac yn y pentrefi cyfagos, a hoffwn ddiolch i’r holl sefydliadau a’r cynghorau cymuned sy’n gwneud hyn yn bosibl.”

Fel Cyngor, rydym yn annog pawb i gofio o’u cartrefi ar Sul y Cofio eleni 

Lawrlwythwch yr ap GIG