Library Car Park

Mae gennym ni ddigwyddiadau mawr yn dod i Wrecsam dros yr wythnosau nesaf sy’n golygu na fydd modd defnyddio rhai meysydd parcio a bydd lleoedd parcio mewn rhai eraill yn gyfyngedig.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

  • Diwrnod y Gwasanaethau Brys, 28 Mai, dim mynediad i faes parcio Neuadd y Dref.
  • Taith Prydain i Ferched, 9 Mehefin, dim mynediad i faes parcio’r Llyfrgell ac eithrio ar gyfer parcio i bobl anabl, maes parcio Byd Dŵr a gofod parcio i bobl anabl ar Stryt y Lampint. Fe ddylai’r holl ofod parcio yn yr ardaloedd hyn fod ar gael o hanner dydd.
  • Diwrnod y Lluoedd Arfog, 18 Mehefin, dim mynediad i faes parcio Neuadd y Dref.
  • Taith Ganol Nos, 25 Mehefin, dim mynediad i faes parcio Neuadd y Dref

Cymrwch olwg ar yr holl feysydd parcio eraill sydd ar gael i’w defnyddio ar y dyddiau hyn

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH