Cyn i chi daflu sbwriel, meddyliwch am Jemima Glitter

Os ydych yn gollwng potel wag, pecyn neu fag plastig efallai nad yw’n teimlo’n arwyddocaol wrth edrych ar y darlun mawr – mae’n siŵr y byddwch wedi anghofio popeth amdano mewn eiliadau… efallai na fydd yno o gwbl pan ewch yn ôl i’r un lle yfory.

Efallai y bydd hynny oherwydd bod Samariad Trugarog wedi codi’r sbwriel a’i roi yn y bin sbwriel / ailgylchu, ond mae’n bosibl hefyd y bydd y sbwriel a dafloch wedi cychwyn ar siwrnai gwbl wahanol.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

I weld beth sy’n gallu digwydd i’r sbwriel yr ydym yn ei ollwng, gwyliwch fideo Jemima Glitter a thaith Bob y Botel.

“A hedgehog snuffled a cup with its snout,
Got it caught in its prickles and couldn’t get out,
Another discarded styrene cup,
Ended up as a shoe for an otter pup”

Dyma gerdd tri munud a ysgrifennwyd gan Steve Backshall i Cadw Prydain yn Daclus, sy’n dangos sut y gall sbwriel mewn gwirionedd gael effaith arwyddocaol ar ein bywyd gwyllt a’n moroedd mewn gwahanol ffyrdd.

Mae’n bwysig ailgylchu

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae pob darn o sbwriel sy’n cael ei ollwng – yn enwedig sbwriel plastig – yn arwyddocaol fel y dangosir yn fideo Cadw Prydain yn Daclus.

“Y ffordd orau o sicrhau nad yw plastig yn niweidio ein bywyd gwyllt a dinistrio ein moroedd yw, yn gyntaf ceisio osgoi defnyddio plastig cymaint ag y gallwch, ond hefyd gofalu eich bod yn ailgylchu’r plastig a ddefnyddiwch cymaint ag y gallwch.

“Cofiwch y gallwch yn Wrecsam ailgylchu unrhyw fath o boteli plastig, pob carton bwyd plastig, potiau plastig a thybiau plastig… mae’n bwysig iawn ailgylchu. Gall pawb chwarae eu rhan er mwyn amddiffyn yr amgylchedd.”

Gwagle gwych!

Gallwch ganfod pam bod cael gwagle yn eich bin du yn beth da trwy gwblhau’r cwis hwyliog hwn 🙂

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU