Cyhoeddwyd yn ddiweddar bod y DU mewn dirwasgiad, a hynny am y tro cyntaf mewn 11 o flynyddoedd.

Mae llawer ohonom yn poeni am effaith y coronafeirws ar yr economi ac effaith hynny wedyn arnom ni, yn enwedig ar faterion ariannol.

Fel gweithiwr CBSW fe allwch chi fynd at Neyber i dderbyn cyngor! Mae Neyber ar gael drwy Vectis ac mae’n darparu amrywiaeth o awgrymiadau ariannol yn ogystal â chyngor ar y pethau mawr mewn bywyd e.e. prynu tŷ, addysgu eich plant am arian ac agor cyfrif cynilon mewn argyfwng.

Ar ôl i chi fewngofnodi i Neyber fe gewch chi gyngor ar ddiogelu eich cyllid yn wyneb dirwasgiad, gwybodaeth ynglŷn â sut y gall y dirwasgiad effeithio arnoch chi ac awgrymiadau am ffyrdd i leihau’ch costau.

Mae gan y safle hefyd nifer o dudalennau gyda chyngor ar gynilo, benthyca a delio â materion ariannol fel newidiadau mewn bywyd.

Ewch i www.wcbcrewards.co.uk, mewngofnodwch a chliciwch ar y botwm lles ariannol.