Byddwch yn falch o glywed y bydd Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru Llywodraeth Cymru yn cael ei gyflwyno yn holl wardiau Wrecsam.

Ar hyn o bryd, dim ond rhai ardaloedd yn Wrecsam sydd wedi gallu manteisio ar y cynnig. Gallwch ddarllen am hyn yma.

O fis Ionawr bydd pob rhiant ar blant tair neu bedair oed sy’n gymwys ac mewn gwaith yn yr ardal yn gallu gwneud cais i gael mynediad at hyd at 30 awr yr wythnos o Ofal Plant ac Addysg Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar yn ystod y tymor a hyd at naw wythnos o ofal plant (30 awr) yn y gwyliau ysgol drwy’r cynnig Gofal Plant.

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Cadwch lygad yma i wybod pryd y gallwch wneud cais.

Mae Cynghorau Wrecsam a Sir y Fflint yn cydweithio i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant yn Wrecsam. Gall rhieni Wrecsam wirio a ydynt yn gymwys ac ymgeisio ar-lein drwy’r system ar-lein ar y cyd a gaiff ei gweinyddu gan Gyngor Sir y Fflint ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yn Wrecsam.

Gwnewch gais ar-lein yma

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.