Plastic Bottles Recycling Wrexham

Peidiwch â drysu â phlastig!

Datgelodd erthygl ddiweddar ar Newyddion y BBC bod 47% o bobl yn anghytuno yn eu cartref am ba blastig y dylid eu hailgylchu a pha blastig na ddylid eu hailgylchu.

Mae rhan o’r broblem yn deillio o’r ffaith bod gymaint o wahanol fathau o blastig. Ond yn Wrecsam, gellir ailgylchu y rhan fwyaf o blastig wrth ymyl y ffordd.. felly, cadwch y ffraeo ar gyfer dadlau dros beth i’w wylio ar y teledu gyda’r nos 😉

Rydym eisiau bod ychydig yn gliriach ynghylch pa blastig y gellir eu hailgylchu yn Wrecsam.

Nid yw’n rhywbeth i’w ofni… rydym ni’n addo!

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Pa blastig?

Gellir ailgylchu unrhyw fath o boteli plastig, pob math o hambyrddau bwyd plastig, tybiau plastig a photiau plastig (unrhyw liw) yn ymyl y ffordd yn Wrecsam. Mae mor syml â hynny!

Ni ellir ailgylchu bagiau plastig, cling ffilm, papur swigod na phacedi creision ar ymyl y ffordd.

Rhowch olchiad iddyn nhw…

Rhowch olchiad i bob un ohonynt yn eich peiriant golchi llestri cyn eu hailgylchu. Dylai pob eitem fod yn lân ac heb unrhyw weddillion bwyd a diod arnynt pan rydych yn eu hailgylchu. Os nad ydych yn siŵr, gwyliwch ein fideo 😉

Cyngor defnyddiol…

Gallwch wneud pethau’n haws i ni drwy dynnu caeadau oddi ar boteli plastig. “Sut mae hynny’n helpu?” rydych yn gofyn…

Mae’n golygu, y gallwch gael gwared â hylif a golchi’r poteli yn hawdd. Felly, cyn ailgylchu, tynnwch y caeadau, a golchwch a gwasgwch y poteli. Mae hyn yn rhoi mwy o le i chi yn eich bocs ailgylchu. Rydym yn gallu ailgylchu’r caeadau, felly taflwch nhw i mewn gyda gweddill eich plastig a chaniau.

Nid pethau’r gegin yn unig!

Mae’n deg dweud ein bod ni’n ailgylchu y rhan fwyaf o blastig ein ceginau…

Ond peidiwch ag anghofio am yr ystafell ymolchi! Gellir ailgylchu plastig eich ystafell ymolchi ar ymyl y ffordd hefyd…

Felly os ydych wedi gorffen â’ch poteli siampŵ, geliau ymolchi, glanhawyr ystafell ymolchi ac ati. Peidiwch ag anghofio ailgylchu’r rhain. Ond cofiwch eu glanhau cyn eu hailgylchu os gwelwch yn dda 🙂

Helpwch ni i gyrraedd y targed!

Y nod yng Nghymru yw ailgylchu 70% o wastraff plastig erbyn 2025. Mae Wrecsam yn ailgylchu mwy a mwy bob dydd ac rydym ni eisiau cyfrannu at gyflawni hyn.

I weld rhagor o ystadegau rhyngwladol, edrychwch ar erthygl Newyddion y BBC. Mae’n ddiddorol iawn!

Gobeithio bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch bellach i fod yn ffan-plastig am ailgylchu. Mae croeso i chi rannu’r wybodaeth arbenigol hon ag eraill 😉

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU