Bydd gwasanaeth bws newydd yn cysylltu canol tref Wrecsam a CEM Berwyn, diolch i gytundeb tendro gyda darparwr newydd.

Bydd Bws D&G yn rhedeg gwasanaeth bob awr rhwng Gorsaf Bws Wrecsam a CEM Berwyn ar ddydd Sul a G诺yl y Banc.

Mae鈥檙 gwasanaeth newydd yn cael ei ariannu diolch i gytundeb Adran 106 鈥 cytundeb a wnaed drwy鈥檙 broses gynllunio, pan roddwyd caniat芒d ar gyfer CEM Berwyn gan y cyngor.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI R糯AN!

Cafodd y gwasanaeth ei dendro ynghyd 芒 phedwar gwasanaeth bws arall yn Wrecsam, gafodd eu haildendro a鈥檌 cyflwyno i鈥檙 darparwr gwreiddiol, Wrexham Taxis.

Disgwylir i鈥檙 gwasanaeth newydd ddechrau rhedeg o 7 Ebrill.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: 鈥淩wy鈥檔 falch iawn o weld bod y gwasanaeth hwn wedi鈥檌 dendro鈥檔 llwyddiannus, a bydd yn darparu cyswllt ychwanegol i aelodau o鈥檙 cyhoedd sy鈥檔 ymweld neu鈥檔 gweithio yn CEM Berwyn.

鈥淢ae gwasanaethau fel hyn yn hanfodol ac rwy鈥檔 falch o gyhoeddi bod y gwasanaeth hwn 鈥 a gefnogwyd gan arian a sicrhawyd drwy gytundeb Adran 106 yn ystod proses cynllunio鈥檙 cyngor 鈥 ar waith.鈥

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein r诺an

GWNEWCH GAIS AR-LEIN R糯AN