Oes gennych chi ddathliad mawr ar y gweill? Ydych chi’n chwilio am leoliad unigryw ac amlbwrpas i gynnal parti pen-blwydd, noson hen, parti priodas neu ddigwyddiad cymdeithasol?

Edrychwch ddim pellach – mae Tŷ Pawb ar gael i’w logi!

Gallwn gynnig ystafelloedd breifat, gofod hyblyg, sain a goleuo, bwyd a diod gwych a llawer mwy!

Rydym hefyd yn cynnig pecynnau parti pen-blwydd i blant, yn amrywio o weithgareddau celf a chrefft i ddangosiadau ffilm.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Cysylltwch a ni

Gallwn greu pecyn i weddu i’ch anghenion personol.

Ffoniwch ni heddiw ar 01978 292144 neu e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb