Mae Prifysgol Lerpwl wedi dadansoddi darganfyddiad Rhufeinig diweddar, gan roi cipolwg i ni ar hanes cyfoethog Wrecsam.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws

Fis Medi diwethaf, cafodd ingot plwm Rhufeinig a oedd hefyd yn cael ei alw’n ‘fochyn’ ei arddangos yn yr amgueddfa.

Daethpwyd o hyd i’r mochyn ger Yr Orsedd gan y canfyddwr Rob Jones, a roddodd wybod i’r swyddog darganfyddiadau lleol, gan ganiatáu archwilio’r gwrthrych pan roedd yn dal yn y ddaear.

Mae’r mochyn yn cynnwys enw Marcus Trebellius Maximus, llywodraethwr talaith Britannia rhwng 63 a 69 Oed Crist, yn ystod teyrnasiad yr Ymerawdwr Nero.

Wrecsam yw’r unig ran o Brydain lle mae arysgrif yn arddangos enw Marcus Trebellius Maximus wedi’i ddarganfod, felly denodd y darganfyddiad gyffro yn genedlaethol.

Roedd cloddio plwm ac arian yn rheswm sylweddol dros y goresgyniad ar Brydain o dan yr Ymerawdwr Claudius yn 43 Oed Crist. Rydym yn gwybod fod y Rhufeiniaid wedi manteisio ar yr adnoddau mwynau yn Sir y Fflint ac o bosibl Y Mwynglawdd, ond nid oes gennym dystiolaeth glir yn y safle hwnnw.

Mae’n ymddangos fod dadansoddiad Prifysgol Lerpwl o’r mochyn yn dangos ei fod yn dod o ffynhonnell leol yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Mae hyn yn golygu fod yr enw lle Rhufeinig a grybwyllir ar arysgrif Magul … yn safle mwyngloddio lleol, naill ai Ffrith neu Y Mwynglawdd.

Mae hefyd yn profi fod yr awdurdodau Rhufeinig yn mwyngloddio ac yn prosesu plwm, ac arian efallai, yn yr ardal yn y cyfnod Fflafaidd (cyn 69 oed Crist), llawer cynharach nac y credwyd yn flaenorol.

Gallwch ddysgu mwy am hanes lleol, mynd ar daith rithwir a gweld yr arddangosiad ‘Bywyd yn Ystod y cyfnod clo’ ar-lein drwy ymweld â gwefan amgueddfa Wrecsam.

Gallwch hefyd ddilyn yr amgueddfa ar Facebook a Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU