Didi you miss these stories on Wrexham Council News?

Felly dyma restr sydyn o rai o’n prif straeon o’n blog dros yr wythnosau diwethaf.

Os na wnaethoch chi eu darllen y tro cyntaf, cymerwch gipolwg. Maent dal werth eu darllen…

1. Efallai eich bod yn cerdded heibio’r tirnod hwn yn Wrecsam bob dydd…ond ydych chi’n gwybod y stori tu cefn iddo?

Rwy’n siŵr eich bod i gyd wedi sylwi arno, ond faint ohonoch sydd wedi holi amdano? Efallai bod eich plant wedi gofyn “pam bod y dynion yna ar bolyn wedi plygu?” neu’n syml “beth ydy hwnne?”

DARLLENWCH MWY

2. Mae cwpan y byd yn dod i Tŷ Pawb…

Mae Cwpan y Byd yn dechrau ddydd Iau yma a bydd Tŷ Pawb yn ymuno!

DARLLENWCH MWY

via GIPHY

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

3. Ydych chi eisiau dechrau ymarfer corff dros yr haf? Edrychwch ar hyn…

Wrth i’r haul dywynnu mwy a mwy dros yr haf, efallai eich bod yn dechrau meddwl am ymarfer corff a chadw’n ffit.

DARLLENWCH MWY

4. Y ffordd rhad ac am ddim orau i roi hwb i’ch busnes

Mae 51% o fusnesau yn tyfu’n gyflymach gyda gwefan, felly pam nad ydych chi ar-lein eto?

DARLLENWCH MWY

5. Dechrau teimlo straen gofalu? Rhowch wybod i ni

Os ydych chi’n gofalu am rywun ac yn teimlo fod pethau’n mynd yn anodd, rydym eisiau eich helpu chi.

DARLLENWCH MWY

6. Ydych chi am wylio materion allweddol yn cael eu trafod heb adael eich ystafell fyw?

Oeddech chi’n gwybod bod modd i chi wylio ffrydiau byw o gyfarfodydd y cyngor wrth iddynt ddigwydd?

DARLLENWCH MWY

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL