Mae Llyfrgell Rhiwabon yn chwilio am chwaraewyr Scrabble brwd i gymryd rhan yn y Clwb Scrabble misol, a gynhelir ar y trydydd dydd Mercher o bob mis.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Mae’n gyfle i gwrdd â phobl eraill o fewn yr ardal sydd hefyd yn mwynhau chwarae Scrabble.

Mae’r Clwb am ddim ac mae croeso i bawb ddod draw i chwarae a dangos eu dawn, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau.

Oes gennych chi ddiddordeb? Dewch draw i’r Clwb Scrabble nesaf ar 15 Mai am 2.15pm.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: http://www.wrexham.gov.uk/welsh/community_w/libraries/ruabon_library.htm

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

Is fostering for you?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU