Os ydych chi’n mwynhau ymlacio ar bore Sul, yna Tŷ Pawb fydd y lle i fod yr haf hwn!

Gan ddechrau o’r dydd Sul hwn, rydym yn cynnig lle i ddod a dechrau eich dydd mewn lleoliad i ymlacio, gyda bwyd da a cherddoriaeth ddirwy.

Bydd papurau dydd Sul ar gael i’w darllen ar draws ein holl ardaloedd seddi a’n llys bwyd.

Gallwch chi drin eich hun i te, coffi a theisen o Blank Canvas, neu os ydych chi’n dymuno bwyd, bydd Plat Bach, yn cynnig cinio Sul.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Dewch i weld Tŷ Pawb

Byddwch hefyd yn gallu cael taith o amgylch ein marchnadoedd a’n orielau. Mae dal ychydig o wythnosau ar ôl i edrych ar ein harddangosfa gyntaf – ‘Ai’r Ddaear yw Hon?’, profiad gweledol a chlywedol arloesol yn cynnwys paentiadau, cerfluniau, serameg gan amrywiaeth o artistiaid enwog, yn ogystal â gosod ffilm a sain.

Bydd ein Maes Parcio ar agor drwy’r dydd.

Dywedodd Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cyng. Hugh Jones: “Mae Tŷ Pawb yn cynnig mannau hyblyg a hyblyg y gellir eu defnyddio at ddibenion amrywiol.

“Ar ddudd Sul, dylai Tŷ Pawb fod yn lle i pobl ddod a dechrau eu diwrnod mewn lleoliad hamddenol, teimlo’n dda, p’un a ydynt yn ymweld fel unigolion neu gyda ffrindiau a theulu. Rwy’n gobeithio bydd hyn yn rhoi sianws i lawer mwy o bobl ddod i weld beth sydd ar gynnig yn Tŷ Pawb.”

Mae Tŷ Pawb ar agor 10am-4pm bob dydd Sul.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion rheolaidd a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL