Bydd y Stereophonics yn dod i’r dref ar ddydd Sadwrn, gyda miloedd yn dod i Wrecsam i fwynhau’r dydd. Rydym wedi cymryd golwg ar reolaeth traffig wrth i bobl cyrraedd a gadael yn ystod y diwrnod.

Bydd Ffordd yr Wyddgrug yn unffordd allan o’r dref rhwng 13.00 a 22.15, gyda thraffig mewnol – gan gynnwys preswylwyr a choetsis i’r gig – i ddefnyddio ffyrdd dargyfeiriedig .

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Bydd Terfyniadau Ffyrdd at y Gylchfan B&Q a Dyfodfa’r Orsaf ei gorfodi gan gerbydau rheolaeth traffig ar draws y ffordd.

Bydd y ffordd ar gau yn llawn o 22.15 wrth i’r stadiwm wagio, a bydd mynediad i’r preswylwyr o dan reolaeth o’r ddau derfyn. Ddyled y ffordd ail-agor cyn 23.45.

Sefydlwyd y mesurau hyn i sicrhau’ch diogelwch ac i ganiatáu llif traffig.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL