Dyma’ch cyfle i glywed cerddoriaeth wych a chwaraeir gan perfformwyr talentog mewn lleoliad hardd sy’n addas i’r holl deulu – i gyd am ddim!

Amser cinio ar dydd Iau, byddwn yn croesawi ddau pianydd dawnus iawn, Jeremy a Brian Heald. Byddant yn perfformio ystod o ddeunyddiau clasurol ar ein piano hardd .

Bydd y cyngerdd yn cynnwys gwaith gan Rachmaninov, JS Bach, Schubert, Gershwin, Tchaikovsky a Grieg.

Bydd ein llys bwyd a’n marchnadoedd ar agor fel arfer, felly beth am drin eich hun i ginio a phorio o gwmpas tra’ch bod chi yma?

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Y lle perffaith i fwynhau cyngerdd

Dywedodd Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Dyma’r diweddaraf mewn cyfres o gyngherddau cinio am ddim a gynhelir yn Nhŷ Pawb ac rwy’n falch iawn o weld bod eu poblogrwydd wedi tyfu bob tro , gyda dros 40 o bobl yn mynychu’r digwyddiad diwethaf – gan gynnwys digon o deuluoedd a phlant.

“Oriel 2 yw’r lle perffaith ar gyfer hyn, gyda’i nenfwd uchel, acwsteg gwych a goleuadau naturiol. Rydyn ni am wneud y cyngherddau hyn mor hygyrch â phosib. Mae croeso i unrhyw un ymuno â’r diwrnod a mwynhau’r perfformiad.”

  • Cynhelir y cyngerdd yn Oriel 2, Tŷ Pawb o 1 pm-2pm ddydd Iau, 14 Mehefin.
  • Mae’n gyngerdd am ddim felly dim ond trowch i fyny a chymryd sedd!
  • Mae croeso i roddion.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion rheolaidd a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL