Tymor Taclus - dyddiad cau 17 Medi

Wyt ti dan 25 mlwydd oed? Hoffet ti helpu i gadw dy fro yn daclus ac ennill bag nwyddau a thaleb i wario mewn siop dim gwastraff leol?

Os felly, beth am gymryd rhan yn her ar-lein #TymorTaclus Cadwch Gymru’n Daclus?

Sut i gymryd rhan

Y cwbl sydd arnat ti angen ei wneud ydi helpu i lanhau dy fro yn ystod mis Medi, dod o hyd i’r gwrthrych ryfeddaf neu hynaf (neu’r ddau) y medri di, a phostio neges ar dy sianel cyfryngau cymdeithasol dy hun neu Cadwch Gymru’n Daclus.

Wrth i ti ‘sgwennu dy neges, cofia dagio Cadwch Gymru’n Daclus ar Instagram, Twitter neu Facebook a defnyddio’r hashnodau #CaruCymru a #TymorTaclus, a nodi dy enw, oed, be’ welaist di a lle.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Gall fod yn llun neu’n fideo, ond os wyt ti’n penderfynu gwneud fideo cofia afael yn y gwrthrych o’r ochr dde o’r sgrin a’i basio fo ar draws i’r chwith. Pam? Wel, bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn creu fideo pasio’r gwrthrych ar ddiwedd y mis gan ddod â’r holl fideos at ei gilydd.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth ydi 17 Medi.

“Gwnewch rywbeth cadarnhaol”

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’r #TymorTaclus yn gyfle gwych i bobl ifanc wneud rhywbeth cadarnhaol yn eu bro ac, ar ben hynny, ennill gwobr! Gall y gwaith tacluso fod yn fawr neu’n fach, ond rydym ni’n gofyn i bawb sy’n cymryd rhan i wneud yn siŵr eu bod yn cadw’n ddiogel ac yn cymryd yr holl ragofalon hylendid angenrheidiol.”

Mae yna ganllawiau ar gasglu sbwriel yn ddiogel ar gael yma.

Mae rheolau llawn y gystadleuaeth ar gael yma.

Pob lwc!

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN