Os ydych yn chwilio am bethau i’w gwneud gyda’ch plant yr wythnos nesaf, darllenwch y rhestr isod!

Yr wythnos hon, mae’r holl weithgareddau yn costio llai na £1 neu, hyd yn oed yn well, maent yn rhad ac am ddim.

7 Awst, 3.15-4pm
Crefftau yn Llyfrgell Coedpoeth
Crefftau’r haf i blant 3 oed neu’n hŷn (dylai plant iau fod yng nghwmni oedolyn).   Dewch draw i fwynhau crefftau, lliwio a phosau.
AM DDIM

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

8 Awst, 11.30
Gweithdy Sw Caer yn Llyfrgell Gwersyllt
Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly rhaid neilltuo lle. Ffoniwch 01978 722890.
AM DDIM

9 Awst, 2pm
Prynhawn ffilmiau yn Llyfrgell Gwersyllt
Mwynhewch anturiaethau Ferdinand gyda phopgorn a diod!
£1

10 Awst, 3-4pm
‘Dydd Gwener Hwyl’ yn Llyfrgell Cefn Mawr
Crefftau syml i ddwylo bychain.
50c (dan 8 oed)

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN