Mae gennym ddiwrnod allan gwych wedi’i drefnu mewn ychydig wythnosau.

Dim llawer o amser i fynd nes ein Picnic ym Mharc Bellevue, y digwyddiad blynyddol i denantiaid ym Mharc Bellevue o 10yb tan 3yp ddydd Mercher, 22 Awst.

Mae’n addo bod yn ddiwrnod gwych, gyda llawer o weithgareddau a chystadlaethau wedi eu trefnu.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Mae digwyddiadau a gynigir yn cynnwys sioeau cŵn, cystadlaethau taflu esgidiau glaw a gwisg ffansi.

A bydd y diweddglo yn cynnwys tenantiaid, staff y cyngor a chynghorwyr yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth tynnu rhaff arall!

Digon i’w gynnig

Bydd yna hefyd sioeau dawnsio a gweithgareddau chwaraeon wedi eu trefnu gan y tîm Wrecsam Gweithgar.

Bydd cerddorion lleol The Factory Hens yn darparu cerddoriaeth fyw ac adloniant a bydd lluniaeth ar gael drwy’r dydd – ond mae croeso ichi ddod â’ch picnic eich hun.

Bydd staff o’n gwasanaeth tai ar gael i helpu a chynghori tenantiaid, ynghyd â sefydliadau eraill fel yr Ymddiriedolaeth Groundwork, y GIG, Undeb Credyd Cambrian ac The Dog’s Trust, fydd yn darparu microsglodynnu am ddim a gwiriadau iechyd i gŵn.

Am ddim i bob tenant

Bydd y digwyddiad am ddim i holl denantiaid Cyngor Wrecsam, gyda thocynnau ar gael ar y diwrnod ar gyfer reidiau am ddim yn y ffair a pheintio wynebau.

Bydd parcio am ddim hefyd yn Ysgol Clywedog ar Ffordd Rhuthun.

Bydd gan y sawl sy’n dod draw siawns i ennill gwobrau fel teledu a thaleb £50 Tesco a llawer o wobrau eraill.

“Peidiwch â cholli allan”

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai: “Byddwn yn annog holl denantiaid i beidio methu allan ar yr hyn sy’n addo i fod yn ddiwrnod llawn hwyl ym Mharc Bellevue.

“Mae yna ddigon i’w gynnig drwy’r dydd, a bydd yn ddigwyddiad llawn hwyl i blant yn ystod y gwyliau.”

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN