Waste

Mae hi’n ‘fusnes fel arfer’ i’n casglwyr biniau dros gyfnod y Pasg, wrth iddynt weithio ar ddydd Gwener a dydd Llun i sicrhau nad yw’r gwyliau banc yn amharu ar y gwasanaeth casglu biniau.

Cofiwch roi eich bin allan fel arfer ac er mwyn sicrhau nad ydych yn cael eich dal allan, beth am gofrestru i dderbyn hysbysiad e-bost wythnosol? Bydd yr hysbysiad yma’n gadael i chi wybod pa fin i’r roi allan a phryd.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Bydd hefyd yn gadael i chi wybod os bu unrhyw amhariad i’r gwasanaeth casglu bin yn eich ardal chi, neu os oes amhariad yn debygol o fod.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU