Wrecsam2025 City of culture bid bus

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn hysbysu na fydd modd i neb barcio yn y 5 bae parcio i bobl anabl sydd y tu ôl i Orsaf Fysiau Wrecsam ddydd Sul 1 Ionawr 2023.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Bydd baeau parcio amgen ar gael i bobl anabl ym maes parcio’r llyfrgell a bydd deiliaid bathodynnau glas yn gallu parcio yn y baeau aros cyfyngedig heb derfyn amser, ac yn rhad ac am ddim, ar Stryt y Brenin wrth ymyl yr orsaf fysiau, ac ar y llinellau melyn sengl a dwbl ar Stryt y Rhaglaw, Stryt y Dug a Stryt y Brenin.

Mae Diwrnod Elusennol Bysiau Treftadaeth Blynyddol Caer a Wrecsam yn cael ei gynnal Ddydd Calan, dydd Sul 1 Ionawr 2023, yng Ngorsaf Fysiau Wrecsam. Yn ogystal â gwasanaeth bws hen ffasiwn rheolaidd a drwy’r dydd rhwng Canol Dinas Wrecsam a Chaer, a Lôn Barcas drwy Acton, bydd ymwelwyr yn gallu mynd o amgylch arddangosfa o hen fysiau a fydd wedi’u parcio yng Ngorsaf Fysiau Wrecsam.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI