Halloween Disco

Bydd Tŷ Pawb yn cynnal Disgo Calan Gaeaf rhwng 4.30pm a 6.30 ar 31 Hydref!

Mae hi’n amser i wisgo eich gwisgoedd mwyaf dychrynllyd, chwarae’r ffefrynnau o ran gemau parti, dawnsio i ganeuon a chreu crefftau gwrachaidd i’w cymryd adref.

Cofrestrwch i gael newyddlen Tŷ Pawb yn syth i’ch blwch negeseuon

Mae yna wobrau ar gyfer y gwisgoedd cartref gorau hefyd

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw! (dolen) Mae’r gweithgaredd yma’n addas i blant 4-11 oed ac mae’n rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn.

Mae disgo eleni’n cael ei gefnogi gan Fit & Fed, sy’n golygu bod tocynnau’n rhad ac am ddim ac yn cynnwys byrbryd iachus i blant.

Cofrestrwch rŵan

Cofrestrwch rŵan