Wrexham Council ICT manager job

Nid yw’r ffaith eich bod yn gweithio ym maes TGCh yn golygu mai swydd yn Llundain yw eich breuddwyd, yn arbennig os oes gennych ymrwymiadau y tu allan i’r gwaith – teulu, hobïau, diddordebau.

Os ydych yn dyheu am swydd nad yw’n cynnwys dwy awr o deithio yna gall eich swydd nesaf fod yn agosach at adref nag yr oeddech yn feddwl.

Rydym yn chwilio am reolwr TGCh

Fel mae’n digwydd, mae gennym swydd wag TGCh yma yng Nghyngor Wrecsam. Rydym yn chwilio am Bennaeth Gwasanaeth TGCh newydd.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Cymru, Swydd Gaer, Swydd Amwythig neu Gilgwri, mae’n debyg eich bod o fewn pellter teithio hawdd (mae gan Wrecsam gysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd da iawn).

 

Gyrfa sy’n rhoi llawer o foddhad + chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

Mae yna ddigon o foddhad swydd gyda’r rôl hon (darllenwch ein herthygl flaenorol am fwy o wybodaeth).

Os ydych yn chwilio am gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, mae yna ddigon o resymau dros ymgeisio.

Er enghraifft, mae ein cynllun gweithio’n hyblyg yn golygu y gallwch symud oddi wrth y 9 tan 5 a gorffen yn gynnar un diwrnod ac yn hwyrach ar ddiwrnod arall. Mae’n ymwneud â darparu gwasanaethau ac ymateb i anghenion ein preswylwyr ond mae hyblygrwydd yn gweithio’r ddwy ffordd.

Byddwch hefyd yn cael gwyliau hael, mynediad i gynllun pensiwn a buddiannau gweithwyr eraill.

“Mae yna ddigon o amrywiaeth!”

Mae Emma wedi gweithio o fewn TGCh Cyngor Wrecsam ers 12 mlynedd.

Dywedodd: “Yn bendant mae yna ddigon o amrywiaeth o fewn TGCh yn y sector cyhoeddus!

“Mae Cynghorau yn cynnig cymaint o wasanaethau; rydych yn herio eich hun yn gyson i ddod o hyd i atebion a syniadau newydd sy’n gallu helpu cydweithwyr a chwsmeriaid.

“Rydych bob amser yn dysgu ac yn ehangu eich gwybodaeth, ond nid yw’r swydd yn cymryd drosodd eich bywyd. Mae Gweithio’n Hyblyg a buddion eraill yn ei gwneud yn haws i reoli eich amser gyda theulu, ffrindiau a bywyd y tu allan i’r gwaith.

“Mae hynny’n golygu llawer.”

Sut i wneud cais

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Mehefin 2019 felly os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ‘Thîm Wrecsam’, ewch amdani.

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer sgwrs anffurfiol am y swydd ewch i’n gwefan.

IE…DANGOSWCH Y SWYDD I MI!