Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i’r cyngor, rydych chi wedi dod i’r lle iawn gan ein bod ni’n rhestru mwy o’n swyddi diweddaraf i chi.

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Dyma rai o’n swyddi diweddaraf a fyddai efallai o ddiddordeb i chi 🙂

Swyddog Desg Wasanaeth Llinell Gyntaf TGCh – Ysgolion

Rydym yn chwilio am rywun dawnus, creadigol a gyda meddwl technegol i ymuno â’n gwasanaeth cymorth sy’n ehangu. Ydych chi’n gallu gwneud y dasg? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma…
Dyddiad cau 04/10/2019

Cymhorthydd Arlwyo – Ysgol Gynradd Parc Acton

Ydych chi’n chwilio am waith rhan-amser? Efallai mai’r swydd 10 awr yr wythnos hon yw’r un i chi! Mwy o wybodaeth am y swydd yma…
Dyddiad cau 04/10/2019

Uwch Swyddog Cefnogi Llywodraethwyr

Mae angen rhywun arnom i gynghori ysgolion a chyrff llywodraethu ym mhob maes o lywodraethu ysgolion a rheoli ein staff darparu gwasanaeth. Yw’r swydd hon yn addas i chi? Darllenwch y swydd-ddisgrifiad yma…
Dyddiad cau 04/10/2019

Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru St Chad

Yn mwynhau gwaith gyda phlant? Mae’r swydd 25 awr yr wythnos hon yn rhoi cymorth un i un i blentyn gydag anghenion dysgu ychwanegol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth…
Dyddiad cau 04/10/2019

Eisiau gweld mwy? Cliciwch ar y ddolen isod 🙂

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF