Ysgol gynradd Rhosymedre yw’r ysgol gyntaf i ymweld â’r arddangosfa Gwaith-Chwarae yn Tŷ Pawb y tymor yma.

Mae’r oriel yn Tŷ Pawb wedi’i thrawsnewid yn lle chwarae antur dan do gwych ac mae i’w weld yn boblogaidd iawn, gyda dros 3,000 o ymwelwyr ers iddo agor ychydig dros wythnos yn ôl!

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae yna ddigonedd o bethau i’r plant eu gwneud, gan gynnwys chwarae gyda 16 tunnell o dywod!  Mae’r plant wrth eu boddau’n gwneud pebyll, yn dringo, neidio, mynd i fyny ac i lawr y polyn gorsaf dân ac yn cael amser bendigedig yn chwarae fel y mynnon nhw!

Galw ar bob ysgol a meithrinfa

Rydym yn gwahodd ysgolion a meithrinfeydd lleol i ddod am daith o amgylch ein harddangosfa bresennol, ‘Gwaith-Chwarae’, a chymryd rhan mewn gweithdai.

Mae’r arddangosfa’n dathlu celfyddyd chwarae a gwaith radicalaidd parciau chwarae antur byd-enwog Wrecsam.

Bydd Gwaith-Chwarae yn cael ei arddangos yn Tŷ Pawb tan Hydref 27.

Archebwch weithdy/taith!

Os hoffech chi drefnu taith i’ch ysgol neu’ch meithrinfa, anfonwch neges e-bost atom yn oriel.learning@wrexham.gov.uk

Diolch yn arbennig i gyllidwyr yr arddangosfa, sef Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales a Celfyddydau a Busnes Cymru, a hefyd i noddwyr yr arddangosfa, sef Grosvenor APTEC

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN