Teaching Assistant Job Children Work

Mae gennym ni fwy o swyddi i chi eu gweld yr wythnos hon, felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i’r cyngor, mae’n bendant werth i chi gael golwg.

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Dyma rai o’n swyddi diweddaraf a fyddai efallai o ddiddordeb i chi 🙂

Cymhorthydd Addysgu – Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro

Rydym yn chwilio am Gymhorthydd Addysgu Lefel 1 i ddarparu cymorth un-i-un yn Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro. Swydd 25 awr yr wythnos – ai hon yw’r un i chi? Darllenwch fwy yma…
Dyddiad cau 27/09/2019

(Mae gennym nifer o swyddi Cymhorthydd Addysgu gwag…cliciwch yma i weld y gweddill)

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Plant sy’n Derbyn Gofal

Swydd werth chweil yn helpu pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial. Mae’n cynnig cyflog cystadleuol…hoffech chi gael gwybod mwy? Cliciwch yma am fwy o wybodaeth…
Dyddiad cau 27/09/2019

Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal Cymdeithasol Plant

Swydd werth chweil arall yn helpu plant, pobl ifanc, teuluoedd a grwpiau yn y gymuned. Fyddech chi’n gallu gwneud hyn? Ewch i weld yr hysbyseb yma…
Dyddiad cau 30/09/2019

Eisiau gweld mwy? Cliciwch ar y ddolen isod 🙂

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF