Wrexham Council News

Mae’r Cyngor wedi estyn y dyddiad cau ar gyfer ymatebion i ymgynghoriad y CDLl tan 5yh ar dydd Llun16 Gorffennaf.

Rydym wedi gwneud hyn oherwydd bod gwybodaeth ychwanegol wedi’i rhoi ar borthol ymgynghori’r Cyngor https://wrexham-consult-cy.objective.co.uk/portal/ldp/dldp/ldp_deposit_cy. Bydd yr estyniad yn caniatáu i gynifer o bobl ag sy’n bosibl fynegi eu barn i ni. Os ydych eisoes wedi cyflwyno sylwadau, nid oes angen i chi eu cyflwyno eto, ond efallai byddwch am edrych ar y wybodaeth ychwanegol a rhoi sylwadau pellach.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Y CDLl yw’r Cynllun pwysicaf rydym yn gweithio wrtho wrth roi ystyriaeth i geisiadau cynllunio a datblygiad safleoedd pwysig yn y Fwrdeistref Sirol yn y dyfodol. Felly, rydym yn gobeithio y bydd rhagor o fusnesau, sefydliadau, grwpiau ac unigolion yn manteisio ar yr estyniad hwn i fynegi eu barn.

Cynhelir sesiynau galw heibio yng Nghanolfan Gyswllt Wrecsam, Lord Street, Wrecsam, LL11 1LG ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun 4 Mehefin 2018 10am – 12pm a 2pm – 4pm
Dydd Llun 11 Mehefin 2018 10am – 12pm a 2pm – 4pm
Dydd Llun 18 Mehefin 2018 10am – 12pm a 2pm – 4pm
Dydd Llun 25 Mehefin 2018 10am – 12pm a 2pm – 4pm

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL