Oes gennych chi ddiddordeb mewn rôl ofalu? Yna efallai mai ymweld â’r Ffair Swyddi ddydd Mawrth (29 Mai) yw’r man cychwyn i chi.

Byddwn yn cynnal y digwyddiad rhwng 10am a 3pm yn y Neuadd Goffa a bydd swyddi yn gofalu am bobl yn eu cartrefi ei hunain, gyda ni a chydag asiantaethau preifat, ar gael.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae’r gwaith o ofalu am rhywun yn eu cartref eu hunain yn bwysig iawn a gall fod yn llawn gwobrwyon. Rwy’n gwybod bod staff yn edrych ymlaen at gyfarfod cymaint o bobl â phosibl, a rhannu’r cyfleoedd gwaith sydd ar gael yn y sector gofalu holl bwysig hwn.”

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL