Am Ddim i Rieni

Oes gennych chi blant yn yr ysgol gynradd?

Os felly, ymunwch â’r gweithwyr chwarae am baned yn ein sesiynau galw heibio newydd, sy’n hwyliog ac anffurfiol. Gallwch gwrdd â rhieni eraill a sgwrsio am chwarae eich plentyn!

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mae croeso i blant o dan oedran ysgol ddod draw hefyd. Bydd cyfle iddynt chwarae, felly sicrhewch eu bod yn gwisgo dillad addas a bod yn barod ar gyfer pob math o dywydd – mae gofod tu mewn os yw’r tywydd yn arw.

Bydd y sesiynau yn archwilio gwerth chwarae ac yn annog rhieni a gofalwyr i ddod yn fwy chwareus eu hunain.

Cynhelir y sesiynau bob dydd Iau am 6 wythnos (27 Chwefror–2 Ebrill), 12.30-2.30pm yng Nghlwb Ieuenctid Rhiwabon.

Ffoniwch 01978 298361 i gael rhagor o wybodaeth.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN