Richard Hawley

Mae FOCUS Wales wedi cyhoeddi bod y cerddor chwedlonol Richarde Hawley yn dod i berfformio yn y 10fed rhifyn o’r ŵyl arddangos ryngwladol yn Wrecsam ym mis Mai.

Yn ogystal â rhyddhau cyfres o albymau ar ei ben ei hun sydd wedi cyflawni’r gamp brin o dderbyn canmoliaeth feirniadol wych yn ogystal â llwyddo’n fasnachol, mae Richard Hawley wedi gweithio gyda rhestr drawiadol o gydweithwyr – gan gynnwys Arctic Monkeys, Manic Street Preachers a Shirley Bassey. Yn 2019 cyrhaeddodd ei nawfed albwm stiwdio, Further, rif 3 y siartiau sef ei safle cydradd uchaf erioed.  Yn ystod y ddau ddegawd sydd wedi mynd heibio ers i Hawley droi ei gefn ar chwarae mewn bandiau, sef The Longpigs yn gyntaf ac yna fel gitarydd Pulp, mae’r gŵr 52 oed wedi dilyn un o’r gyrfaoedd mwyaf amrywiol mewn cerddoriaeth fodern. Bydd Richard Hawley yn chwarae yn Neuadd William Aston ym Mhrifysgol Glyndŵr fel rhan o FOCUS Wales 2020.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Ochr yn ochr â Richard Hawley, y 50 act arall sydd wedi’u cyhoeddi yw…

Y DJ enwog o’r Hacienda Graeme Park, y newydd-ddyfodiad i gerddoriaeth pync pop BRONNIE, Rosehip Teahouse a oedd yn uchel ar restr y BBC o ‘rai i’w gwylio’ ar gyfer 2020, band pres sy’n ffefryn gan bawb mewn gwyliau cerddorol sef Band Pres Llareggub, ac un o hoff fandiau newydd a chyffrous Radio 1 twst, a llawer mwy wedi’u cyhoeddi, gan gynnwys artistiaid o Awstralia, Awstria, Canada, Yr Almaen, Iwerddon, Japan, Mecsico, Yr Iseldiroedd a’r Alban.

Enw a gyhoeddwyd ar gyfer cynhadledd FOCUS Wales heddiw yw Janice Long (BBC). Janice oedd y ferch gyntaf i gael ei sioe ddyddiol gyntaf ar Radio 1. Cafodd Janice ei chrynhoi mewn dyfyniad gan The Radio Times yn ddiweddar a ddywedodd “Roedd y ddynes yma yn gallu symud yn ddi-dor o Radio 1 i Top of the Pops i slot hwyr ar Radio 2 heb huddo ei thân angerddol am gerddoriaeth, hen a newydd. Mae ei gwybodaeth am gerddoriaeth yn hollgynhwysfawr; mae ymgysylltu â’i chynulleidfa yn dal i’w chymell. Fe gofiwn hefyd i Janice hyrwyddo Primal Scream a hi oedd y DJ a roddodd y sesiwn radio gyntaf i Amy Winehouse.” Bydd Janice yn sgwrsio gyda Chris Hawkins (BBC Radio 6Music) ddydd Iau 7 Mai.

FOCUS Wales yw digwyddiad mwyaf y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru bellach, gyda thri diwrnod llawn o baneli, sgyrsiau gan brif siaradwyr a chyngor yn ymwneud â’r diwydiant. Bydd dros 400 o weithwyr proffesiynol y diwydiant cerddoriaeth yn dod i’r ŵyl yn Wrecsam o bob cwr o’r byd. Mae’r siaradwyr gwadd yn cynnwys: Allison Shaw (Manic Monkee, Yr Unol Daleithiau), Jason Mayall (Gŵyl Fuji Rocks, Japan), Lisa Schwartz (Folk Alliance), David Silbaugh (Summerfest, Yr Unol Daleithiau), Henca Maduro (New Skool Rules, Yr Iseldiroedd), Emma Zillmann (Blue Dot/Kendal Calling), a Julie Weir (Sony Music). I weld rhestr lawn o’r cynrychiolwyr sydd wedi’u cyhoeddi hyd yma, edrychwch ar wefan http://www.focuswales.com/hafan/

Yn ddiweddar cyhoeddwyd bod FOCUS wedi ennill gwobr yr Ŵyl Orau ar gyfer Talent Newydd yng Ngwobrau Gwyliau’r DU, a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Gwyliau Ewropeaidd yn ddiweddar hefyd. Bydd dros 250 o actau o Gymru a phob cwr o’r byd yn cyrraedd Wrecsam ar gyfer yr ŵyl rhwng 7 a 9 Mai.

Cynhelir y digwyddiad cerddorol mawreddog hwn ar 7, 8 a 9 Mai mewn amryw o wahanol safleoedd yn Wrecsam, gogledd Cymru. Mae bandiau arddwrn ar gyfer y tri diwrnod llawn, gan gynnwys holl ddigwyddiadau FOCUS Wales, ar gael ar www.focuswales.com/tickets. Cefnogir FOCUS Wales gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN