budget

Mae ein Bwrdd Gweithredol wedi ystyried cyllideb 2020/21 a bydd yn argymell cyllideb i’r Cyngor o £250.2 miliwn a chynnydd o 6.95% yn Nhreth y Cyngor.

As everyone is aware we have been making cuts and efficiencies to our services since 2007 and services were reaching “tipping point”. Without improvements to funding from national government then critical services would begin to fall down.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN