Parcio Am Ddim

Rydym yn falch o gyhoeddi bydd parcio am ddim ar gyfer y Diwrnod Chwarae eleni.

Cynhelir y Diwrnod Chwarae ddydd Mercher, Awst 7 rhwng hanner dydd a 10am, a bydd miloedd o bobl ifanc yng nghanol y dref ar gyfer diwrnod llawn hwyl, gemau a gweithgareddau. Mae’n ddiwrnod i’r oedolion eistedd yn y sedd gefn!

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Er mwyn sicrhau bod y dref yn gwneud y mwyaf o’r miloedd o bobl a ddisgwylir yn y digwyddiad eleni, ni fydd ffioedd parcio yn y rhan fwyaf o’r meysydd parcio canol y dref ar ôl 10pm.

Ni chynigir parcio am ddim ym maes parcio aml-lawr Tŷ Pawb.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard: “Rwy’n falch iawn o gyhoeddi y bydd parcio am ddim ar gyfer y digwyddiad hwn. Bydd miloedd o blant lleol yn dod i Lwyn Isaf a Sgwâr y Frenhines i gael amser gwych yn gwlychu, gwneud llanast a byddent yn siŵr o fod wedi blino erbyn diwedd y dydd. Diolch i bawb sydd ynghlwm trefnu’r digwyddiad hwn a gobeithiaf y bydd pawb yn cael diwrnod gwych.”

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION