Ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn cychwyn ym Mhrifysgol Glyndŵr eleni?

Oeddech chi’n gwybod bod Ffair y Glas ar 26 Medi?

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae Ffair y Glas yn aml yn lle i gael llawer o bethau am ddim, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cael rhywfaint o’r cyngor sydd am ddim hefyd – gallai achub eich bywyd!

Pan fyddwch chi’n cyrraedd Ffair y Glas, cofiwch alw heibio i stondin Cyngor Wrecsam lle bydd llwyth o gyngor gwych a phethau i gadw golwg amdanynt pan fyddwch chi’n mynd ati i chwilio am lety, gan gynnwys gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel, eich bod yn gallu cael trwsio pethau pan mae angen a sut i sicrhau eich bod yn dal eich gafael ar y blaendal.

Ar ben hynny, bydd y tîm bwyd yno i roi ambell awgrym i chi ar baratoi, coginio a chadw bwydydd er mwyn osgoi gwenwyn bwyd!

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN