work

Mae Busnes Cymru yn cynnal gweithdai mewn lleoliadau ar draws Gogledd Cymru sy’n cynnwys testunau fel Optimeiddio Peiriannau Chwilio i dyfu eich busnes, gwerthu mwy gyda chyfryngau cymdeithasol a chynyddu ymwelwyr â’r we.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Gallwch weld y gweithdai a gynhelir isod:

Wrecsam

  • Gwerthu Mwy gyda Chyfryngau Cymdeithasol – Mawrth, 10. 9am – 1pm yn Hwb Menter Wrecsam.

Sir y Fflint

  • Cynyddu Nifer o Ymwelwyr â’r We – Ion, 14. 9am – 1pm yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug.

Sir Ddinbych

  • SEO i Dyfu Eich Busnes – Ionawr 23. 9am – 1pm yn Siambrau Clwyd, Y Rhyl.
  • Gwerthu Mwy gyda Chyfryngau Cymdeithasol – Chwefror 11. 9am – 1pm yng Nghwesty’r Wild Pheasant, Llangollen.
  • Gwerthu Mwy gyda Marchnata Digidol – Mawrth, 5. 1pm – 5pm yn yr Optic, Prifysgol Glyndŵr, Llanelwy.

I gadw’ch lle yn rhad ac am ddim a dechrau eich taith ddigidol chwiliwch ar-lein.

Mae’r gweithdai wedi eu hariannu’n llwyr i helpu BBaCh i dyfu gyda thechnoleg ddigidol. Rhywfaint o feini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN