Mae busnesau ar draws Cymru eisoes yn elwa o gefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau a gwella sut maent yn defnyddio technoleg ar-lein.

Os ydych chi’n fusnes bach yn Wrecsam, fe allech ddysgu sut i leihau costau, rhoi hwb i’ch elw, arbed amser, cyrraedd mwy o gwsmeriaid, cynyddu masnach ryngwladol, symleiddio rheoli a thyfu!

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON

Bydd dau ddigwyddiad yn cael eu cynnal yn Wrecsam:

  • SEO i Dyfu’ch Busnes, 8.30am – 1.00pm, 12 Medi, Ystafell yr Atriwm, Tŵr Rhydfudr, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, LL13 9XT
  • SEO i Dyfu’ch Busnes, 8.30am – 1.00pm, 26 Tachwedd, Hwb Menter Wrecsam, 11-13 Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 1AT

Mae’r digwyddiadau yma’n rhad ac am ddim.

Nod digwyddiadau SEO i Dyfu’ch Buses ydi gwella gwelededd eich busnes er mwyn ei gwneud yn haws i bobl ddod o hyd i chi!

Byddwch yn dysgu…

  • Sut mae peiriannau chwilio yn sgorio eich gwefan
  • Teclynnau sylfaenol i fonitro a gwella eich gweithgareddau SEO megis Google Analytics
  • Sut i adnabod y prif eiriau/brawddegau gorau ar gyfer eich busnes
  • Sut i greu cynllun gweithredu SEO a strategaeth hir dymor
  • Argymhellion a thechnegau effeithiol i wella eich SEO
  • Sut i fesur yr hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd ddim yn gweithio
  • Ymchwilio i eiriau allweddol gan ddefnyddio Google Ads Keyword Planner
  • Platfformau datblygu gwefannau megis WordPress a/neu Wix

Mae yna lawer o ddigwyddiadau’n digwydd yng ngogledd Cymru, tarwch olwg arnynt yma

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN