Wrexham council news, nursery applications 2019, Wrexham schools, Wrexham nurseries

Mae modd gwneud cais am le mewn ysgol feithrin i’ch plentyn ym Medi 2019 rŵan.

Gallwch wneud cais ar-lein drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein ar eich cyfrifiadur, tabled neu ffôn symudol. Byddwch angen cyfeiriad e-bost i gofrestru eich cyfrif – os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod.

Os yw’n well gennych lenwi ffurflen gais papur, mae ffurflen ar gael o Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam neu gallwch ei lawr lwytho yma.

Mae’r llefydd meithrin ar gael i blant sydd yn dair oed erbyn 31 Awst, 2019. Dylech wybod hefyd efallai y bydd raid i chi ddarparu dogfennaeth swyddogol yn dangos dyddiad geni eich plentyn.

Gallwch nodi eich dewisiadau ar gyfer ysgolion penodol ar eich cais. Byddem yn argymell eich bod yn dewis sawl ysgol yn nhrefn eich dewis rhag ofn y bydd un neu fwy o’r ceisiadau yn aflwyddiannus.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Chwefror, 2019 felly ymgeisiwch cyn gynted â phosib fel nad ydych yn methu’r dyddiad cau!

YMGEISIWCH RŴAN